News

Municipal Manager to be suspended

Beleaguered Msunduzi Municipal Manager (MM)SizweHadebe’s days are numbered after the ANC provincial leadership instructed that a special full council meeting be convened and that the MM be suspended.

ISACP IKHALA NGEZINKINGA EZIKHUNGETHE UMPHAKATHI

USIHLALO wenhlangano ye South African Communist Party (SACP) esifundazweni saKwaZulu Natali uJames Nxumalo usephonsele inselelo uhulumeni wesifundazwe ukuba ulwe impi yokubulawa kosopolitiki kanye nezigebengu.
Top