Galleries

Bahloniphe uMandela abaseMgungundlovu namaphethelo.

Emva kokuphuma kwezindaba zokudlula emhlabeni kowayengumongameli wokuqala wentando yeningi uDkt Nelson Mandela , ngeledlule abantu baseMgungundlovu namaphethelo bathutheleke eHowick lapho kwaboshwa khona uMandela, eNelson Mandela Capture Site beyobeka izimbali njengendlela yokuhlonipha leliqhawe. HAMBA KAHLE TATA!
Top