Galleries

UNdunankulu uhambele eDududu

UNdunankulu waKwaZulu Natali uMnuz Senzo Mchunu uvakashele indawo lapho kwatholakala khona amathambo abantu abangu 100 epulazini lomoba eGlenroy Farm endaweni yase Dududu.

Zibonele abafundi bebanga lokuqala besikole iMerlewood Primary

Izimpendulo zabo ziyahlekisa uma uxoxa nabo, abanye sebayadla abanye balele. Labafundi bazoqala ibanga lokuqala esikoleni sase Merlewood Primary futhi ubabona emehlweni ukuthi abasabi lutho. Iningi labo liyazixoxela bayazidlela abanye sebebeke amapeni abo okubhali phambi kwabo.
Top