News

KUGQUGQUZELWE ABANTU UKUTHI BAHLOLELE UMDLAVUZA

IMEYA kaMasipala uMsunduzi uThemba Njilo ngokubambisana nekhansela laku – ward 16 uBhekabantu Zuma bahambele umtholampilo waKwaPata ngenhloso yokuqhuba umkhankaso wokugqugquzela umphakathi ukuba ungangenwa ngamanzi emadolweni ukukhuthalele ukuhlolela isifo somdlavuza ngoLwesihlanu.

 KUZOSIPHUKA IZIDINDI KOWE-EFA

KUSEMLANDWENI ukuthi ezemidlalo zabamba elikhulu iqhaza ukubumba isizwe sakithi. Uma sifunda umlando sithola ukuthi abaholi bethu bangabadlali bebhola abanye babeshaya isibhakela abanye begijima.

UZONANDISA KUMANTSHONTSHO OWASE-ELANDSKOP

UMCULI kamasikandi odabuka endaweni yase – Elandskop  uqophe ingoma ngaphansi kweqembu elethiwe ngeNhloko elakhiwe yizingwazi zomculo kamasikandi esezidume umhlaba wonke.

Kunikelelwe imindeni edonsa kanzima eMgungundlovu

IZOXOSHA ikati eziko ngokudla abakunikelelwe yiMeya kaMasipala uMsunduzi uThemba Njilo ngokubambisana nekhansela uBhekabantu Zuma imindeni emihlanu edonsa kanzima yaku – ward 16.

IZINTOMBI ZALELWE UKUNGENA ENKANTOLO NGOBA “ZINQUNU”

Izintombi ezihlolwayo zisabisa ngokuthi zingahlubula  zibe nqunu uma ziphinde  zicwaswa  enkantolo ngenxa yemvunulo yazo. Lezintombi bezithukuthele zigane unwabu emuva kokwalelwa ukuthi zingene enkantolo yemantshi ngoLwesibili ngoba kuthiwa zinqunu.
Top