News

Inzukayikeyi kwisiteleka eMthombo

BABHODLA umlilo abafundi besikole samabanga aphezulu uMthombo eMpophomeni  abafuna uMnyango weze Mfundo esifundazweni uguqule ukukleliswa kwaso lesesikole.

Usizi lodwa kungcwatshwa amalungu amane omndeni

‘Lo mngcwabo ulandela ukubulawa ngesihluku kukagogo uMarry Smith-Gumede obeneminyaka engama 58 nabazukulu bakhe abathathu emasontweni amabili edlule nokubikwa ukuthi kwenziwe yindodana yakhe uSphamandla Gumede oneminyaka engama 21’

Basinde ngokulambisa abashayeli ababili engozini yemoto

‘Kuyathusa okwenzeke namhlanje, imoto encane iqhamuke ngesivinini esimangalisayo kukhala ngisho amasondo ayo, umshayeli wayo uhlulekile wukuyilawula emva kokuyijikisa yamane yaqonda ngqo elolini. Ngibone kungcono ukubalekisa ukuze ingene emasondeweni’
Top