Galleries

Bekudlisa imvunulo kuvulwa isiShayamthetho saKwaZulu Natali

Kulonyaka ukuvulwa kwesiShayamthetho sesiFundazwe kuqondane nemigubho yeminyaka engu 200 kwasungulwa isizwe sakwaZulu kanye neminyaka engu 45 iSilo uZwelithini Zulu engamele ubukhosini bukaZulu. Ukuhambisana nalemigubo izicukuthwane ebezihambele lomcimbi bezivunule ziconsa.

Izithombe : Msunduzi Business week

Izithombe zobekwenzeka ku-Msunduzi Business week. Lengqungquthela ibiyindlela yokunxusa osomabhizinisi kanye nabatshali zimali ukuthi basize ekufukuleni umnotho wasePietermaritzburg ukuze kuliwe nobuphofu.
Top