Msunduzi

AMEHLO ATHE NJO ENKANTOLO NGOLWE-ANC

Akukacaci mayelana nengqungquthela ye-ANC esifundeni iMoses Mabhida obekumele iqale ukuhlala  ngoLwesihlanu eMgungundlovu.

LUKWANGQINGETSHE OLWE-ANC EMOSES MABHIDA

Kuze kwashaya ihora lesikhombisa  kungakacaci ukuthi izohlala yini ingqungquthela ye-ANC eMoses Mabhida njengoba ukungaboni ngasolinye kuqhubeka nje.

‘Kuyicala ukuwela ngezinyawo ujantshi wesitimela’

‘Owesilisa oneminyaka elinganiselwa ku- 52 utholwe enamanxeba okulimala emzimbeni, ekhanda kanti imilenze yomibili ibiphukile. Ubesehanjiswa emakhazeni kanti amaphoyisa enza uphenyo’

Ukuphutha kwamakhansela kumise umhlangano

‘Kuyaziwa ukuthi kumanje kunokungaboni ngaso linye phakathi kwalabo abaseka uMongameli Cyril Ramaphosa kanye nalabo abahambisana nowayenguMongameli uJacob Zuma , yikho kunalomdonsiswano’
Top