Msunduzi

Amnesty for city customers

The Msunduzi Municipality has launched an amnesty campaign in a move aimed at recovering millions owed in electricity, water and rates by households, businesses and government.

KUBEYINJABULO YODWA BEVAKASHELWE IMAMBAZO EMZAMWENI

ABAFANA beqembu leSicathamiya basesikoleni samabanga aphakeme eMzamweni High, bakhombise izingqalabutho zalomculo iLadysmith  Black Mambazo ukuthi nakuba besabesangabafundi kodwa loluhlobo lomculo baluzwa ngaphakathi ngesikhathi bebavulela inkundla izolo (Lwesithathu).

UTHOLWE EGCWELE IGAZI ODLWENGULWE ABASOLWA (3)

NJENGOBA kuqhubeka umkhankaso wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane, sekuvele isigameko esihlasimulisa umzimba nesishiye amalungu omphakathi ebambe ongezanzi,  lapho khona kudlwengulwe khona intombazanyana eneminyaka engu – 15 eMgungundlovu ngoMgqibelo.

Gardening and God keeps gogo (106) going

“Her one wish is that the municipality enables running water from her home which will make life so much easier for her”

Hope for regional unity

“The important thing is that unity needs to be founded”

Amaphaphu aphezulu eSobantu

“Abanye babafundi bagcine sebeyeke isikole ngoba besabela izimpilo zabo”
Top