News

Umholi wamaNazaretha uhambe efuna ubumbano

“Ngiyacela muzi wakithi asihlanganeni sibeni izwi linye njengesifiso somfowethu ukuba sibengumuntu oyedwa sibambisaneni siyeni phambili”
Top