News

Arts and Culture MEC visits late Sir Bubzin’s family

KWAZULU-Natal MEC for Arts, Culture, Sport and Recreation Bongi Sithole-Moloi has this morning visited the late music producer Sir Bubzin’s family in Chesterville outside Durban to give support to the grieving Cele family.

EZESIFUNDAZWE

Ezenzeke kwifundazwe kule sonto

KUKHUZWE UMKHUBA WEZIDAKAMIZWA EZIKOLENI

“Izidakamizwa zingezinye zezinselelo ezibheke imiphakathi yethu kanti futhi zithuntubeza umqondo womuntu omusha yingakho kumele kubhukulwe kulwiswane nalomkhuba,” kusho uDlungwane.

City boss suspended

Beleaguered Msunduzi Municipal Manager Sizwe Hadebe has been suspended and given seven days to provide a plausible reason why he retained his position as City boss.
Top