Galleries

Kumashe abama-ambulensi e-KZN

Abasebenzi bakwa EMRS bakhala ngezikhulu ezingosomathuba ezisebenzisa loluphiko ukufeza izinhloso zabo zepolitiki

Kungabe uDkt. Mamphele Ramphele umholi ongamethemba? Abafundi babeke kanje.

Nkosinathi Nxumalo (31) Mbali “Bese ngicabanga ukuthi njengoba kuzohlanganiswa i-DA ne-Agang bekuzokubakhona abathile beqembu le-ANC abebezoqembuka bajoyine nabo njengoba kukhona abathandayo ukungena umangabe kubunjwa iqembu elisha. Kube yihlazo ngempela ukuthi uthi usanda kubakhona nje umshado kube sekuqhuma isehlukaniso. Kuyacaca ukuthi lamaqembu ahlanganyele ndawonye engakafundani kahle, yikho lokhu okuholele ezinxushunxushwini.Slindile Sithole (20) Mpolweni “Ngavele ngabona nje...
Top