Edendale

Kucelwa usizo ukuthola lezi zithandani

‘ULangelihle Mazeka ubehlala njalo ehlangabeza intombi yakhe uNozipho uma iphuma emsebenzini sekuhlwile njengoba indlela abehamba ngayo inqamula ehlathini elicinene. Manje bobabili banyamalele.’

Amaphoyisa aseMarianhill acela ukufuniswa lezi zithandani

‘ULangelihle Mazeka ubehlala njalo ehlangabeza intombi yakhe uNozipho uma iphuma emsebenzini sekuhlwile njengoba indlela abehamba ngayo inqamula ehlathini elicinene. Manje bobabili banyamalele.’

Uyogugela ejele olahlwe awokudlwengula izingane

‘Ngazibiza zidlula endlini yami izingane. Ngazithuma ukuyothenga ugwayi esitolo. Zathi uma sezibuya ngavala umnyango ngase ngicela ucansi kuzo. Salwenza, nokwathi uma sesiqedile ngazinika uR10. Zakhala ngokuthi incane le mali zifuna enye kodwa yayingekho. Zase zithi zizongibizela amaphoyisa’
Top