Edendale

‘Kuyicala ukuwela ngezinyawo ujantshi wesitimela’

‘Owesilisa oneminyaka elinganiselwa ku- 52 utholwe enamanxeba okulimala emzimbeni, ekhanda kanti imilenze yomibili ibiphukile. Ubesehanjiswa emakhazeni kanti amaphoyisa enza uphenyo’

Ukuphutha kwamakhansela kumise umhlangano

‘Kuyaziwa ukuthi kumanje kunokungaboni ngaso linye phakathi kwalabo abaseka uMongameli Cyril Ramaphosa kanye nalabo abahambisana nowayenguMongameli uJacob Zuma , yikho kunalomdonsiswano’

Abalisa abathathu bashayelwe ukufesa

‘Lo mlungu wayebukeka enesikhundla esiphezulu, wasithuka wasibuza ukuthi siqhamukaphi sifuna emagcekeni akhe asihambe siyofuna umsebenzi kubaholi bethu, wababiza wathi oMalema no Ramaphosa. ngifake insimbi emlenzeni ngoba ngake ngalimala, angikwazanga ukusheshe ngibaleke. Wangishaya ngathunukala, kuyimanje angikwazi ukuhamba kahle’
Top