News

NEW KZN ANC LEADERSHIP ANNOUNCED

Messages of congratulations have started pouring in following the announcement of new ANC leaders in KwaZulu-Natal at the elective conference in Durban.

Bakhishiwe abanukwa ngenkohlakalo kwa-SASSA

‘Kuthiwa isizathu sokusocongwa kukaDlamini, wukuthi wayeseqale uphenyo ngezinsolo zenkohlakalo ezasezifinyelele ezindlebeni zakhe. UDlamini wahlaselwa ngamadoda angaziwa, ngesikhathi esehhovisi lakhe, avulela ngenhlamvu, washonela khona lapho, maqede adla phansi’

Kuzokwakhiwa isikole eMankwanyaneni

‘Ngizizwa nginokujabula ngokwakhiwa kwalesi sikole. Lokhu kuyiphupho likamama uMakhathini, owayehlala njalo ebalisa ngokungabi bikho kwesikole kulendawo’
Top