Bay Watch

SIMPHIWE SHEMBE COMEDY PICNIC

This spring experience the 1st annual PMB comedy picnic to be hosted at the PMB’s best kept natural splendour: KZN National Botanical Garden on the 2nd of September 2018.

NEW KZN ANC LEADERSHIP ANNOUNCED

Messages of congratulations have started pouring in following the announcement of new ANC leaders in KwaZulu-Natal at the elective conference in Durban.

Bakhishiwe abanukwa ngenkohlakalo kwa-SASSA

‘Kuthiwa isizathu sokusocongwa kukaDlamini, wukuthi wayeseqale uphenyo ngezinsolo zenkohlakalo ezasezifinyelele ezindlebeni zakhe. UDlamini wahlaselwa ngamadoda angaziwa, ngesikhathi esehhovisi lakhe, avulela ngenhlamvu, washonela khona lapho, maqede adla phansi’

Kuzokwakhiwa isikole eMankwanyaneni

‘Ngizizwa nginokujabula ngokwakhiwa kwalesi sikole. Lokhu kuyiphupho likamama uMakhathini, owayehlala njalo ebalisa ngokungabi bikho kwesikole kulendawo’
Top