Bay Watch

Bakhishiwe abanukwa ngenkohlakalo kwa-SASSA

‘Kuthiwa isizathu sokusocongwa kukaDlamini, wukuthi wayeseqale uphenyo ngezinsolo zenkohlakalo ezasezifinyelele ezindlebeni zakhe. UDlamini wahlaselwa ngamadoda angaziwa, ngesikhathi esehhovisi lakhe, avulela ngenhlamvu, washonela khona lapho, maqede adla phansi’

Kuzokwakhiwa isikole eMankwanyaneni

‘Ngizizwa nginokujabula ngokwakhiwa kwalesi sikole. Lokhu kuyiphupho likamama uMakhathini, owayehlala njalo ebalisa ngokungabi bikho kwesikole kulendawo’

Ifilimu ngempilo kaMbulelo Mabizela

‘Le filimu nencwadi uthe uzokukhipha ngo-Agasti, okuyinyanga yabesifazane. Uthe lokhu uzokwenza ngoba abesifazane kuleli abanakekelwa ngendlela. Lokhu, yena noShabalala bakwenza ngoba bebakhathalela obesifazane’
Top