Lifestyle

Ithimba le-Alex & The Crew elihlakaziwe.

Kuhlakazwe ithimba le-Alex &The Crew

Lihlakaziwe ithimba ebelishayela uhlelo lwasekuseni kuGagasi FM i-Alex& The Crew emuva kokumenyezelwa kwezinguquko ezintsha zalomsakazo izolo.
U-Ayanda Thabethe no Andile Ncube.

Bashade omhlophe u-Andile Ncube nesithandwa sakhe

OMUNYE angabubona njengedinda ubudlelwane buka Andile Ncube nonkosikazi wakhe omusha u-Ayanda Thabethe. U-Ayanda oyisiphalaphala sentokazi uke waba sebudlelwaneni bobulili obufanayo nelunga leBoom Shaka, uTheo Nhlengethwa. Kanti u-Andile ongumethuli wezinhlelo zemidlalo kwi-SABC, kuke kwaqubuka amahebezi okuthi uke waba nobudlelwano bothando nabantu besilisa. Lokhu kwenza abaningi bangabaze ukuthi lobudlelwano bungaphumelela. Yize kunjalo ngokwemibiko yeSunday Sun, u-Andile Ncube…
UJudith Sephuma

Kushone indodakazi yomculi

ISEMANZINI intandokazi yomculi walapha eNingizimu Afrika emva kokushona kwendodakazi yayo ezalwe ngaphambi kwesikhathi. Umculi uJudith Sephuma nomyeni wakhe bazilele ukushona kwengane yabo ebisanda kuzalwa. Kubikwe ukuthi lengane izalwe kungakabi yisikhathi. UMyeni kaSephuma uSimphiwe Mhlambi ngoLwesithathu usebenzise inkundla yokuxhumana iFacebook ememezela ngokushona kwengane yabo yesithupha. Ubhale wathi, “Uzalwe  unamasonto angama-32 kuphela.  Uphile isikhathi esifushane. Ubuhle bakho…
UBonang Matheba ozoba yijaji kuMiss South Africa.

EZIKAQEDA ISIZUNGU

Hlomla Dandla  Mina iyangixaka legenge yama Celebrity uma ingasafuni ukukhokhela izingane zayo imali yesondlo. Ngempela basuke bethi zondliwa ubani lezingane? UHlomla kuthiwa sekuphele izinyanga engayifaki imali yesondlo yezingane zakhe ezimbili azithola noCandy Litchfield. Lomlingisi usole uCandy ngokumenza i-ATM ukuze aqhubeke nokuphila impilo yobukhazikhazi. Kodwa uHlomla usengahlulwa ukukhipha uR4000 nje zinyanga zonke ukuze izingane zakhe zilale…
Usuku olugujwa umhlaba wonke lwe-International Women's Day

Izizathu ezingu 10 ezenza kube mnandi ukuba owesifazane

Asibi nandaba uma umuntu esithandana naye ehola ngaphezu kwethu. Sithola yonke into uma sihleka. Ucwaningo luveza ukuthi abesifazane bahlakaniphile kunamadoda ngisho sebegugile umqondo wabo uhlale ukhaliphile. Asiphoqelekile ukuthi sishele kodwa uma sithanda siyakwenza lokho. Abesilisa basivulela iminyango uma sikhishiwe. Yithini esilala embhedeni uma sixabene nophathina bethu bona balale kusofa. Noma yini esiyogqokayo iyasifanela. Sinothando futhi…
Top