Buza Imeya

AFzul-Rehman2

INGABE usuke wahlangabezana nenkinga ethinta wena okanye omakhelwane bakho? Kukhona okubonile okufanele umasipala wase Newcastle wazi ngakho? Noma nje ufuna ukubonga kwimeya ngomsebenzi omuhle ewenzayo? Gcwalisa nali ifomu ngezansi, thina sizobe sesidlulisela umbuzo okanye isincomo sakho kumeya uKhansela Afzulu Rehman bese eyaphendula.

  • First name and surname
Top