Kunuka igazi kulesifundazwe: Cele

Ingesikhathi uNgqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele kanye neMeya yakumasipala uMvoti behambele umndeni wakwaNdaba

UCele ubehambele umndeni ka-Thobani Ndaba eMbali Unit 2, eMgungundlovu,  obebambe kwesokuba ngumqondisi wophiko lwakwaCommunity Services ku-Masipala waseMvoti okuthiwa uhlaselwe wabulawa ngentululwane yezinhlamvu esehhovisi lakhe eliseGreytown ngoLwesine olwedlule.

Uqinise lomndeni idolo ngokuthi bazotholakala kungekudala ababulali. Ngokusho kuka-Cele uNdaba udutshulwe ngesibhamu sohlobo lwe – AK 47 amahlandla angaphezu kwangu – 20. “Sinethimba elikhethekile ukuze liphenye ngokubulawa kukaNdaba. Ngiyile eGreytown ukothola umbiko oshoyo ukuthi amaphoyisa asehambe afikaphi. Ngigculisekile ngombiko wawo abakushoyo kuyathembisa. Siyathemba ukuthi ngeke kuthathe isikhathi eside,” kusho uCele.

Uthe uhambelile indawo lapho kubulawe khona uNdaba  wafike wakholwa ukuthi umuntu ombulele ubemfuna efile ngampela. UCele uthe amahhovisi obekusebenzela kuwo uNdaba awakude nesiteshi samaphoyisa, ombulele akabanga nandaba nalokhu wasebenzisa isibhamu i- AK 47 nokuyisibhamu athe sinomsindo omkhulu.

UBongani Ndaba ongumfowabo balahlekelwe ngokufa kukamfowabo amchaze njengomuntu obezinikele emsebenzini wakhe. “Bamncishe ilungelo lokuphila okubuhlungu ukuthi abambulele bazobanjwa baboshwe bahlale ejele baqhubeke baphile uThobani esehambile. Angazi ezinhliziyweni zabo ukuthi emuva kokuthola lemali yegazi bayakwazi yini ukulala ebusuku nje besihlukanise nomfowethu ebesinezinhlelo eziningi naye,”kusho uNdaba.

Inkonzo yomngcwabo kaThobani Ndaba izobanjelwa eLife Bibble Church ngoMgqibelo ngo – 09H00 ekuseni.

 

  AUTHOR
Ntombizethu Ngcobo

Latest News

COMMENTS

Top