Ubeyimpumelelo owokufundisa ngedlozi eMgungundlovu

Ngokusho komhleli wawo nophinde abe yisangoma u Thando “PimpDlozi” Khambule waseMbali, lomcimbi bekungewona owezangoma kuphela kodwa wonke umuntu njengoba kade kufundiswana ngendaba yedlozi.

Elandisa i – Eyethu uthe lomcimbi ohlanganisa abantu abadala kanye nentsha wokukhulisana ngokwedlozi uzobungazwa minyaka yonke kube wusiko lokuphakamisa emathongeni.

“Mina ngikhule ngingalihloniphi idlozi ngingenandaba nalo ngingalinaki kwaze kwaba kufika isikhathi lapho lingishaya khona ngalahlekelwa yikho konke . Ziningi izinhlelo ezintsha esiza nazo okubalwa imithi ezokwakhiwa esezingeni eliphezulu, iziwasho nokunye. Ngifisa ukukhulisa intsha singene shi emabhizinisini singabantu abamnyama. Imfihlo yokuphumelela “enza into yakho ungalindeli mvuzo futhi umona udlalele kude nawo,” kusho uKhambule.

Uthe banethemba lokuthi sizonyuka isibalo sabantu abazothamela lomcimbi ngonyaka ozayo  ngoba awunamngcele wonke umuntu wamukelekile kuphakanyiswa ukuhlonishwa kwedlozi, inhlonipho ngaso sonke isikhathi kanye nokwazi ukuthi idlozi likhona liyaphila.

“Siyacela bonke osomabhizinisi neminyango kahulumeni ukuthi basixhase ukuze lomcimbi uhlale uba yimpumelelo minyaka yonke sikwazi nokudlulela kwamanye amadolobha siwubungazele kuwo,” kusho yena.

 

 

 

  AUTHOR
Ntombizethu Ngcobo

Latest News

COMMENTS

Top