UMnyango uphenya abashela izingane e-Adams College

AMASANGO e-Adams College angene ehlazweni ngezinsolo zokuthi kunothisha besilisa ababili abazophenywa ngokushela izingane zesikole sekuphele amasonto amabili bengalubhadi esikoleni. Isithombe: Website.

UMNYANGO wezeMfundo KwaZulu-Natali  u phenya othisha ababili okubikwa ukuthi sekuphele  amasonto amabili benyamalele e-Adams College  kulandela ukuputshuka kwezindaba  zokuthi kunothisha abashela izingane zesikole.

Ezinkundleni zokuxhumana kusabalele ukuthi  sekuphele cishe iminyaka eyi-10  lomkhuba ukhona  yinto endala kulesi sikole kodwa  egqitshwayo ngothisha  abafundisa kulesi sikole.

Omunye owayefunda kulesisikole ukhale ngokuthi ngendlela lesisikole ebesinedumela ngayo ngokukhiqiza abantu abaseqophelweni eliphezulu okubalwa uJohn Langalibalele Dube, uMntwana uMangosuthu Buthelezi, uNkosazana Dlamini-Zuma, u-Epainette Mbeki (ongumama kaThabo Mbeki)  nabanye abaningi lokhu osekwenzeka manje kuthunaza isithunzi sesikole nomlando waso.

Okunye okukhalwa ngakho  wukuthi  othisha obekumele badlale indima kababa ezinganeni babona izintombi baze bazikhulelise kokunye baziphoqe  nokukhipha  izisu nokwehlisa isithunzi salesisikole esinedumela.

Omunye wothisha ongathandanga kudalulwe igama lakhe uthe lento ishubise  umhlangano wothisha lapho omnuye obedinwe egane unwabu,  ebhoboka ngalo ludaba.

Lo thisha kuthiwa uthe  sekwanele,  kumele kube khona okwenzekayo,  kuthiwa  ubhoboka-nje besekunezingane eziphumele obala ziceba othisha ababili zithi bayazishela.

Ekhuluma nentatheli ye-Eyethu Umlazi uThulani Khumalo onguthishanhloko kulesi sikole  uvumile ngezinsolo wabesecela ukungaphawuli, wathi  imibuzo  ayibhekiswe kuMnyango wezeMfundo.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo uMuzi Mahlambi uthe:  “Umbiko esiwutholile  yilo wokuthi kukhona othisha abashela abafundi hhayi abalala nabo,  nakho ukushela umfundi okuyicala ngokwako ngoba izingane zethu siziyisa esikoleni ngoba sibethemba othisha futhi sibathatha njengabazali bazo isibili.”

Uqhube wathi loludaba selusezithebeni kubona kanti abazokuphenya ukushelwa kwabafundi okuyikho okubikiwe.

Ubeke nokuthi uma bekhona abanobufakazi bokuthi kade waqala lomkhuba nokuthi othisha balala nabafundi ucela baphumele obala nalapho bezokwandisa uphenyo.

  AUTHOR
Zoloh Guma

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Kubizwa abazali e-Adams College ngoJulayi 15