Uyazigqaja ngobutshitshi bakhe oqokwe koweNdoni

UMBALENHLE Mthabela ongomunye kwabayi- 10 abaqokelwe ukuyomela iKwaZulu-Natali koka Miss Indoni Cultural South Africa 2018 ozoba zingu 6 kuMfumfu eThekwini. Isithombe: Zama Mathonsi.

UYAZIGQAJA ngobutshitshi bakhe uMbalenhle Mthabela (20) waseMlazi oqokwe kwabayi 10 abazodlulela esigabeni esilandelayo sika Miss Indoni Cultural South Africa 2018 ngemuva kwenhlolokhono ebiseThekwini muva nje.

UMbalenhle kulindeleke   ajoyine ozakwabo abayi-9 abazoya esikoleni samasiko Indoni Cultural School zingu 24 kuNhlangulana lapho bezobe befundiswa kabanzi ngemvelaphi namasiko abo.

Ekhuluma nentatheli ye-Eyethu Umlazi uMbalenhle uthe uyazigqaja kakhulu ngobutshitshi bakhe futhi ufisa ukuba isibonelo nakwabanye abeza emva kwakhe babone ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhlala ngentombi.

“Indaba yamasiko ayisathathelwa phezulu, uma utshela abantu ukuthi uyintombi nto bavele bakuhleke bathi usavelaphi umuntu osayintombi esikhathini samanje,” kubeka uMbalenhle.

Uthe uqale ukuhamba namatshitshi kusukela esamncane kanti  akangenelanga u-Miss Ndoni ukuthola isicoco kuphela , kodwa  ukufunda nokuthola ulwazi azoludlulisela nakwabanye abasafisa ukungenela lozime.

Uqhubeke ngokuthi  akubanga lula njengoba ayefisa kungenzeki. “Bengihlala eBabanango eNquthu  ngihamba namatshitshi, ngifisa ukungenela uMiss Ndoni kodwa ngingazi ukuthi kumele ngenzenjani.”

“ Ngonyaka odlule ngibe sengithuthela lapha  eThekwini nalapho ngithe ngibuza ukuthi kungenelwa kanjani ngathola ukuthi sekudlule isikhathi sokungenela,” kubeka uMbalenhle.

Uthe uthole ithuba kulonyaka lapho wabhalisela inhlolokhono kwaba ukuqala kwendaba-nje kuze kube manje  kanti ezinye zezizathu  zokungenela lo zime kube wukukhombisa  abantu ukuthi nabasuka emaphandleni bayakwazi ukuphumelela baqhakambise indawo abaphuma kuyo.

Uphethe ngokuthi ufisa kuphumelele  umuntu okubonakalayo ukuthi uyayazi into akhuluma ngayo. Umcimbi omkhulukazi wozothatha isicoco sikaMiss Ndoni Cultural South Africa 2018 uzoba zingu 6 kuMfumfu eThekwini.

  AUTHOR
Zoloh Guma

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Ubongwe ngegalelo lakhe kwezemidlalo