Inkonzo yesikhumbuzo kaSister Dlamini kusasa

“Hlukanani namadoda anihlukumezayo kusenesikhathi.”

Lawa ngamazwi kaNgqongqoshe wezeMpilo eKZN uDkt Sibongiseni Dhlomo awethule egumbini lokubelethisa esebhedlela e-Edendale lapho bekusebenza khona umhlengikazi obulewe ngempelasonto.

OLUNYE UDABA:Kuthunguthwa osolwa ngokubulala eMthulini

UNtombizodwa Charlotte Dlamini (40) kuthiwa wadutshulwa ngumyeni wakhe phambi kwabazali bakhe kanye nomfowabo ngeSonto.

UDhlomo uhambele nomndnei kamufi nozakwabo, wabanika amazwi enduduzo.

Uthe ucela kufundiswe izingane zamantombazane: “Kujwayele ukuthi kufundiswe izingane zabafana, hhayi ezamantombazane. Manje abesifazane asethola imfundo. Kodwa sithola ukuthi abesifazane bazifaka ebudlelwaneni bobugqila. Ngiyaninxusa ukuba niphume kulobo budlelwane. Abesimame kumele bathi, ‘Nkulunkulu, noma ungibusisile ngalo mshado, ngeke ngikumele ukuhlukunyezwa, ngoba ekugcineni ngizofa’.”

 Uyise kamufi uLot Ntuli ubonge abaphathi besibhedlela nomnyango, wathi umndeni wakhe akuvumi wemukele indlela indodakazi yawo ebulawe ngayo.

 “Ngibonga kakhulu ngendlela esithola ngayo ukwesekwa. Kodwa ngabe nginamanga uma ngingathi ngike ngabuthola ubuthongo. Angikwazi ukulala. Ngiqaphele ukuthi umzimba kankosikazi wami uyaqhaqhazela uma ezama ukulalala. Kubi. Kubi kakhulu. Bukhulu lobu buhlungu.

Inkonzo yesikhumbuzo kaSister Dlamini kusasa izoba esibhedlela e-Edendale ngo- 12 emini

  AUTHOR
Intatheli ye-Eyethu

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
LALELA I-TAPE: Ihlazo ‘isikhulu’ sigqugquzela inkohlakalo kuMasipala uMsunduzi