Bakhala ngamapasi aduve emahhovisi

UMNYANGO Wezasekhaya ehhovisi laseMpangeni usuhlabe ikhwelo, walibhekisa kubo bonke abantu ababefake izicelo zomazisi abasha bamakhadi, ukuba bazobalanda emahhovisi.
Ekhuluma nephephandaba oyiMenenja yehhovisi laseMpangeni uMnuz. Vusi Mjadu uthe kubajabulisile ukusukumela phezulu komphakathi waseMpangeni namaphethelo, ngokuzofaka izicelo zomazisi abasha bamakhadi.
‘Selokhu siluqalile loluhlelo, sesikhiphe omazisi abasha bamakhadi abangaphezu kuka-15 000, kodwa sisenesibalo esikhulu sabantu abangabalandile omazisi babo. Iningi lalabomazisi lisaduve emahhovisi ethu.
‘Sinxusa bonke abantu ababefake izicelo zomazisi abasha ukuba beze emahhovisi ethu bazowalanda. Ehhovisi lethu elise-Richards Bay sinomazisi abangu-1 370 abalinde ukuzolandwa ngabanikazi babo, kuthi Empangeni sibe nomazisi abangu- 1 037, kuthi eShowe babengu-689 kanti KwaDukuza bangu-957,’ kulandisa uMjadu.
Lesi sikhulu sibuye sakhumbuza umphakathi ukuba usebenzise ithuba lokubhalisela ukuvota elizovuleka ngomhlaka 10 kuya kumhlaka 11 ku-March.
‘Bonke abafisa ukuzofaka izicelo zomazisi kumele basondele emahhovisi ethu. Sizobe sivulile ngalezi zinsuku ezimbili. Siyoqala ukusebenza kusukela ngo-8 ekuseni kuze kushaye u-7 ebusuku.’
UMjadu uthe kubalulekile ukuba zonke izakhamizi zakuleli zishintshele komazisi bamakhadi.
‘Labomazisi abasha bayazinciphisa izigameko zenkohlakalo nokukhwabanisa, ezenziwa ngabantu uma besebenzisa omazisi abadala abanamagabelo aluhlaza.
‘Okuhle ngalabomazisi bamakhadi wukuthi awukwazi ukusetshenziswa ngomunye umuntu, ngaphandle komnikazi wawo.’
UMjadu ubuye wanxusa nomphakathi, ikakhulukazi abazali ukuba baqinisekise ukuthi ayikho ingane engenaso isitifiketi sokuzalwa.
‘Ngokomthetho, abazali yibona okumele babhalisele izingane zabo izitifiketi zokuzalwa. Lokhu kumele kwenzeke kusukela ingane izalwa kuze kuphele izinsuku ezingu-30.
‘Labo abangenawo amalungelo okuba ngabazali, kodwa befuna ukubhalisela izingane izitifiketi, kumele baqale baxhumane nabakwa-Legal Aid, ukuze bathole umyalelo wenkantolo obagunyazayo. Lokhu kwenziwa mahhala, abakhokhi mali kwa-Legal Aid,’ kuchaza uMjadu.

  AUTHOR
Wiseman Mthiyane

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Kukhalwa ngamanzi angcolile nanobunuku