Baqwashisa umphakathi ngokuhlanza umgwaqo waseClermont

IMINYANGO ehlukahlukene yaKwaMasipala weTheku kuyo okubalwa iDurban Solid Waste (DSW) ihlangene neClermont KwaDabeka Tourism ngoLwesihlanu, igqugquzele yaqwashisa umphakathi ngokuhlanzeka kweClermont ikakhulukazi kuZazi Road njengoba kuyindawo izivakashi ezifikela kuyo futhi enamabhizinisi amaningi asondelene.
UThembelihle Mazibuko ongumphathi wakwaDSW kwisekhethi yasePinetown ukhale kakhulu ngabantu abantshontsha imigqomo kadoti kamasipala, wacela umphakathi ngokungathuli uma ubona kwenzeka lokhu kodwa awubampimpe abantu abanesandla kulokhu.
“Akudingi ukuthi umuntu azidalule ukuthi ungubani, okubalulekile ukuthi siqede laba abantshontsha imigqomo ngoba lendawo iyona ehheha izivakashi, ngakho-ke kusemqoka ukuthi ihlezi ihlanzekile ngaso sonke isikhathi.”
“Namhlanje angeke sigcine ngokukhuluma kodwa sizoqala sihlanze lendawo neminye iminyango njengo-Parks nawo uzoqala usike izihlahla lapho kufanele zisikwe khona, sifuna umphakathi ubone ukuthi sizimisele ngokuthi kugcinwe lendawo ihlanzekile,” kuchaza uMazibuko.
USihlalo weCleromnt KwaDabekaTourisim Development uChris Phili uthi inhloso yabo ngokulanda leminyango wukumaketha nokukhuthaza abantu abahlala kuZazi Road ngokugcina lendawo ihlanzekile futhi ingenabo ubugebengu.
“Simeme uDSW ukuzofundisa futhi uqwashise abantu ngokuhlanzeka kwendawo abahlala kuyo, ikakhulukazi uZazi Road njengoba kuyindawo izivakashi ezifikela kuyona,”kuchaza uPhili.
UZanele Ncube oyi-Cleansing And Soild Waste Officer kwaDSW ufunge wagomela ukuthi umuntu ozoke alahle udoti endaweni ngokungekho emthethweni, uzohlawula imali engango R5000.
“Akukhathalekile ukuthi imfucuza kadoti ingakanani umuntu oke wabanjwa-nje uzohlawula, sinxusa nomphakathi ngokungathuli uma ubona umuntu engcolisa ngokulahla imfucuza.”
“Uma efika ngemoto abantu abayishuthe i-number plate bayovula icala noma banikeze ubufakazi ngabakubonile emaphoyiseni (affidavit) ukuze nathi sizoba nesiqiniseko sokwenzekile,”kusho uNcube.

  AUTHOR
Zama Mathonsi

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Ulishaya abuye ngokulala ithenisi owaseKZN