Zizovulwa sezikhucululiwe izikole

Esithombeni kusuka kwesobunxele, uThishanhloko uBheki Nkabini, iMeya Themba Njilo, iKhansela uNathi Mbanjwa kanye nomhloli.

Zizovulwa sezisesimweni esikulungele izikole zase Mgungundlovu njengoba kuqhubeka umkhankaso wokuzikhuculula.

Lo mkhankaso oqale ngoMsombuluko, ukhuculula izikole zamabanga aphansi ukugwema ukuthi kulindiswe abafundi ngenxa yokungahlanzeki kwazo,

UThishanhloko wesikole iMzimba Primary School, ekwa Mnyandu, Elandskop, enabafundi ababalelwa kwabangu 400., uBheki Nkabini, uthe balandela uhlelo lwe-Health Promoting School (HPS), olugqugquzela ukuhlanzwa kwezikole.  Uthe bacele imali kwisigungu sesikole yokuthi bathenge upende baqhakazise isikole.

“Sibe sesicela nakubuholi bendawo kwi khansela, ukonga imali, lasilekelela ngamavolontiya ka ANC okuyiwona esisebenza nawo namhlanje,” kuchaza uNkabini.

IMeya ya Masipala uMsunduzi, uThemba Njilo, ubeyingxenye yalolu hlelo lokukhuculula isikole afunda kuso esiphinde sibe ngasemzini wakhe.

“Sizimisele ukuthi sikhuculule izikole ezinigi ngokohlelo lethu. Siyajabula ukuthi izingane zethu ziphase kahle ngendlela encomekayo ngonyaka odlule.   Sifuna zifice izikole zazo zizinhle sezifunda.  Ngifike la ngabona kutshaliwe izithelo ngase ngazikhethela nami eyami indawo engizoyimela, ngitshale kuyona. Kuyimanje ngizoqala ukutshala izithelo,” kusho uNjilo.

Ikhansela le ndawo ka ward 5, uNathi Mbanjwa, uthe, “Kulonyaka sisebenza izikole zamabanga aphansi ngoba ngodlule besikhuculula amabanga aphezulu.  Lesi sikole sibaluleke kakhulu, sidala futhi sinomlando omkhulu sineminyaka engaphezu kweyi-100 sabakhona.  Nami ngafunda la.”

UNjilo esegoqa, uthe, “Engathi zonke izikole zingakwazi ukuthi isikhala abanaso basisebenzise batshale izithelo ukuze bezokwazi ukuzenzela imali ngazo baphinde basize abafundi abantulayo.”

  AUTHOR
Silindile Dube

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Sishe sangqongqa isikole