Uphumelele ngamalengiso owakhula kanzima

Esithombeni uThabiso Sibiya (17) ophumelele ngamalengiso

UGQUGQUZELWE yisimo esinzima senhlupheko akhule ngaphansi  kwaso umfundi wasesikoleni samabanga aphakeme eMzamweni High, KwaMnyandu ogile izimanga kumatikuletsheni njengoba edabule o- A abayisithupha kanye no – B owodwa.

UThabiso Sibiya (17) waKwaDindi, e-Elandskop uthi ukuhlupheka ikona okumenze wadela konke wazinikela emfundweni wanganaki izinto eziningi. Uthe ngesonto wayelala izinsuku ezintathu lezi ezinye angabuthi quthu efunda.

Uthole o – A kwi – English, isiZulu, Life Sciences, Life Orientation, Mathematics, Physical Sciences wase ethola u- B kwi- Agricultural Sciences.

“Bekunzima ukuthi ngingadlala ngesikhathi ekubeni ngilwazi usizi nokuthi yimina okumele ngixoshe ukuhlupheka ekhaya. Ngikhule kanzima ngikhuliswa ngumama ngemali ayithola eSalon lapho esebenza khona njengoba ubaba wasishiya emhlabeni ngisemncane yingakho ngisebenzise sonke isikhathi engisitholayo ngazibophezela ekutheni ngiyophumula uma sengibone imiphumela yami emihle kamatikuletsheni,” kusho uSibiya.

Uthe isifiso sakhe ukuba ngudokotela kanti futhi usamukeliwe eNyuvesi yase- Cape Town. Uthe wayenakho ukuvakasha nje ezibhedlela eyobona ukuthi kusetshenzwa kanjani ngenxa yothando analo lobudokotela.

“Ngijabule kakhulu ngemiphumela engiyitholile ngikwazile ukuhlula abafunda ezikoleni ekukhokhwa kuzo izimali ezishisiwe mina ngibe ngifunda esikoleni esizinze endaweni yasemakhaya. Othisha bethu badlale enkulu indima ekwenzeni kwethu kahle bebesikhuthaza baphinde basithathe njengezingane zabo. Ngibonga kakhulu kubona njengoba bebengagcini ngokungifundisa izifundo kuphela kodwa nangezinto zempilo  kanye nokunikela ngesikhathi sabo basifundise amahora angeziwe,” kuphetha yena.

 

 

  AUTHOR
Ntombizethu Ngcobo

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
IHAMBE NGOKOHLELO IMANDELA MARATHON