Unxusa amanye amanxusa egazi oweGagasi 99,5 FM

UMZOKOLOKO Gumede osephenduke inxusa lakwaSouth Africa NatonalBlood Services (SANBS) ngendlela anikela ngayo ngegazi ngaso sonke isikhathi sonyaka.

UKUJAHA  kumbe ukuhalela ukwenza  izinto  zabantu  abadala, akubanga yinto embi kuMzokoloko Gumede  ongumsakazi weGagasi 99,5 FM  njengoba  lokho  kugcine ngokuphephisa imiphefumulo  eminingi eNingizimu Afrika.

Lokhu  uGumede  ukusho ngenkanti enxusa  bonke abantu baKwaZulu-Natali  ngokuqhakambisa isipho sikaKhisimusi sokunikela ngegazi njengoba lizodingeka kakhulu kulesi sikhathi sonyaka.

Le nsizwa eyondlekile  yaseGingindlovu enyakatho nogu lolwandle  ezoba yingxenye yokunikela ngegazi eMega  City  eMlazi kusasa ngoLwesihlanu, ithi  iqale ukuhalela  lomkhuba ebiwubona kunina uNatalia  Shandu ongasekho, owayeseklonyeliswe  ngezindondo  ngokunikela ngegazi.

UGumede oqale ukunikela ngegazi ngo-2009, akakaze azithole esesimweni sokudinga ukufakelwa igazi kanti  yena unikela ngalo  cishe kathathu ngonyaka.

Lo mkhuba  uthi uphindaphindeke kaningi  emva kokubona abantu asondelene  nabo  belaliswe esibhedlela bedinga igazi okuyinto engatholakali  neze kalula.

“Uhlobo lwegazi enginalo ngu-O  kanti yilona elisetshenziswa  cishe yibo abantu abalidingayo. Ngiba nenselelo  yokunganikeli ngalo kuphela uma ngiphethwe wumkhuhlane.”

“Kuyasiza ukunikela ngegazi ebuncaneni  bakho ukuze uhlale uzazi ukuthi  uphile kangakanani  futhi ukwazi  ukugwema  ukungenwa yizifo ezizokuvimba ukunikela ngalo,”kusho uGumede.

USifiso Khoza oyiRegional Marketing  Manager yakwaSANBS  uthi abantu bayakhuthazwa ukuqala ukunikela ngegazi kusukela eminyakeni eyi-16 kuya phezulu okungenani kanye ngonyaka.

Uthi  uma sebefinyelele kwengama-25  banganikela  noma amahlandla angama-40  kanti  lowo mthamo ungasiuza abantu abayi-10.

 

  AUTHOR
Nash Ngcobo

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Ungayithengela yini inkhunku yakho oyithandayo inabukeni ?