Kuzolulekwa abantu ngokubaluleka kokonga eMgungundlovu

Esithombeni nguNksz Thembi Chiliza ongumqondisi jikelele we-KZN Financial Literacy Association Trust. Isithombe uNtombizethu Ngcobo

Nakuba isimo somnotho sibucayi kodwa lokho akusho ukuthi abantu kumele babe budedengu ngokuphathwa kwezimali. Lena kuzobe kungenye yezingqikithi zomhlangano ozoba seCity Hall ngoLwesine oluzayo (25 Meyi) okuhloswe ngawo ukubalula isidingo sokonga. Lomhlangano wosuku olulodwa uzobe usingethwe iKZN Financial Literacy Association Trust okuyinhlangano engenzi nzuzo.

Ngokusho kuka Nksz. Babalwa Luphondo   walenhlangano, sekukaningi kubonakala ukuthi kunesidingo sokufundisa ngokubaluleka kanye nezindlela zokonga imali. “Sihlose ukuhlomisa umphakathi wonkana ngezindlela ongazisebenzisa ukuze ube sesimweni esingcono sezimali,” kuchaza yena.

Funda olunye udaba : Kuklonyeliswe abafundi abenza kahle eSobantu High School

Uqhube wathi babheke nokusiza osomabhizinisi abafufusayo, ngoba kuba nzima kubona ukuthola ukwalulekewa okwanele njengoba  bezibambele amabhizinisi isikhathi siningi. Kulomhlangano kuzoba nezikhulumi ezahlukene okubalwa kuzo iNhloko yoMnyango wezeZimali KwaZulu-Natali uMnuz Simiso Magagagula, umqondisi jikele Nksz. Thembi Chiliza kanye nemeya kaMasipala woMsunduzi.  Noma ubani wamukelekile ukuthi abe yingxenye, kepha ngenxa yobuncane bendawo bekucelwa abantu baqinisekise ukuba khona  kwabo ngokushayela kulenombolo- 033- 264 4940.

 

  AUTHOR
Intatheli ye-Eyethu

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Kukhanyiselwe imbokodo engosomabhizinisi eMgungundlovu