Kuklonyeliswe abafundi abenza kahle eSobantu High School

KUKONYELISWE abafundi  basesikoleni samabanga aphakeme iSobantu High School eMgungundlovu abenza kahle ezifundweni zabo  ngonyaka ka- 2016 ehholo lomphakathi iMfenendala ngoLwesihlanu olwedlule.

Lomcimbi owenziwa minyaka yonke ubuhanjelwe abafundi, abazali kanye nabebemele ihhovisi lekhansela.  Inhloso yawo ngukugqugquzela abafundi kuphinde kuklonyeliswe abenza kahle. Ngokusho kuka Nkk Xoliswa Magubane onguthisha wakulesikole  bafuna nalaba abangenzi kahle bathole ukukhuthazeka ukuze bakhuphule amasokisi.

“Besikhetha abavelele abathathu esifundweni ngasinye. Kukhona abafundi abathola izitifiketi ezihamba nezindondo labo ngabathole amamaki angaphansi kuka- 80%. Sinabafundi abaqhamuka emakhaya angamile kahle  nabese bezibukela phansi bayaqala basebenza ngokuzikhandla  njengoba bebona ontanga babo benza kahle. Kunezinye izingane ezithole amamedali ezimele isikole kwezemidlalo (athletics),” kubeka uNkk Magubane.

Funda olunye udaba : Kuzoba khona umbukiso we-Pre-Comrades

Uqhube wathi kulaba abangatholanga lutho bangadikibali kodwa kumele lokhu kube yisifundo kubo bashintshe indlela abenza ngayo bazimisele ukuze kuthi ngonyaka ozayo kube yibo abaklonyeliswayo ngokusebenza kwabo ngokuzikhandla. Uphethe ngokuthi  abonge othisha bonke ngomsebenzi wabo abawenzayo oncomekayo.

  AUTHOR
Ntombizethu Ngcobo

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Baqhakambisa umlando welokishi iMbali