Bawotha ubomvu abefundisi baseThekwini ngolokwehliswa esikhundleni kukaZuma

UBEKWE izandla uMnuz Jacob Zuma abefundisi bamabandla ahlukene eThekwini enkonzweni yebandla i-Abundant Life Church ePeoples Park eThekwini izolo ngeSonto. Isithombe: Mthandeni Madlala

BAYAVEVA abefundisi bamabandla ahlukene eThekwini ngokugxekwa kukaMengameli wezwe neqembu elibusayo uMnuz Jacob Zuma futhi  bathi akayindawo esikhundleni sokwengamela izwe .

Lokhu bakusho enkonzweni ebihlelwe yi-Abundant Life Church ebisePeople’s Park eMoses Mabhida Stadium eThekwini izolo ngeSonto .

Bathi sekuyisikhathi sokuba bonke abefundisi bamabandla angaphansi kukaMasipala weTheku basukume bavikele uMengameli ngoba baningi asebengosomathuba abaphambanisa izwi leNkosi ngezinhloso zabo ezahlukene.

UMengameli Zuma ubehambele lendawo ephelezelwa uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho nezokuVakasha KwaZulu-Natali uMnuz Sihle Zikalala neMeya yeTheku uNkk Zandile Gumede .

Ufike kule nkonzo uMengameli wakhulekelwa, wanikwa nezibusiso zokuqhubeka aphathe izwe. Abefundisi abebekhona kule nkonzo ngabaseZayoni, abamaNazaretha ,ibandla lamaWeseli, abeFaith Mssion namanye.

UBhishop Lawrence Mohlakoane we-Abundant Life Church okhulumele abefundisi uthi sekuyisikhathi sokuba basukume baphikisane ngokushiwo ngozakwabo bakwezinye izindawo abathi akehle esihlalweni sokuphatha izwe.

Lokhu bathi kuphambanisa inkolo nokuphathwa kwezwe nalapho benxusa izinkantolo ukuba zingagxambukeli kwezombusazwe, okuyikona okudlondlobalayo ekuxovekeni kwezwe.

“Sithe angeke sithule abantu abasimele beqhubeka bephambanisa izwi lebhayibheli ngabakushoyo ngoba bathi bona abaxoli, kodwa ukholo luthi akekho umuntu okumele angathethelelwa ezonweni zakhe.” kusho uBhishop Mohlakoane.

Uxwayise abanye abafundisi ngokungagxambukeli ezindabeni ezithinta ezepolitiki ngoba lokho akusikhona okwabo njengabafundisi.

“Thina izindaba esingena kuzona njengabafundisi ngezikaNkulunkulu okuyizona asibekele zona emabandleni ukuthi umuntu singamjaji, simthande futhi simgone ukumkhombisa indlela,” kuqhuba uBhishop Mohlakoane.

UMengameli Zuma ubonge umthandazo, waveza ukuthi ngeke akwazi ukulungisa amaphutha uma kungekho muntu omtshelayo ukuthi wone kuphi.

“Sihlala sizwa nje abantu bekhuluma ngoZuma umuntu aze abemubi impela umbona kahle nje ukuthi udiniwe ngisho kumabonakude kodwa akekho ophumela obala asho ukuthi uZuma wenze lokhu nalokhu,” kubeka uMnuz Zuma.

 

  AUTHOR
Mthandeni Madlala

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yomhlengikazi ‘obulawe’ ezoshada ngakusasa