Bagcine bebuyele emakilasini abafundi baseThokozamnganga eNtshongweni

BEKUMAPEKETWANE kulesi sikole abafundi betelekile ukungena emakilasuini ngoba bekhala ngezinkinga ezngaxazululiwe Isithombe: Sithunyelwe.

BAGCINE bebuyele emakilasini ngoMsombuluko abafundi baseThokozamnganga High eNtshongweni eDamini abese beteleke amasonto amabili bengafundi ngoba bekhalela ukusetshenziswa kwenduku kulesi sikole.

Laba bafundi babuye bakhononde ngothishanhloko abathi uyehluleka ukwenza umsebenzi wakhe njengoba elova lokho abathi kwenza nothisha bangena emakilasini uma kuthanda bona.

Baqhubeka bathi uthishanhloko akahambe ngoba uyehluleka wukulawula isikole kanjalo nokuhlangabezana nezidingo zaso.

Umengameli wabafundi kulesi sikole uNdumiso Ntinga obemanqika ukukhuma neKZN Eyethu kodwa ovumile u kuthi bekumile ukufunda ngenxa yokuba mapeketwane kwezinto kusona.

Zikhona izinto esibona ukuthi zixazululekile emuva kokuhlangana nesigungu esiphethe lesi sikole nabazali njengoba sivumelene ngokwehliswa kwezinga lokusetshenziswa kwenduku nokuthi sibuyele emakilasini njengoba isikhathi esiningi othisha bebengangeni.”

Sidinga uthishanhloko ashintshwe kulesikole kwazise usengumuntu omdala futhi osehlale engekho i isikhathi esiningi, esikholelwa wukuthi yikona okona izinto njengoba kunje,”kusho uNdumiso.

Uqhubeke ngokuthi nakuba benethemba lokuthi umehluko uzoba khona kulesi sikole kodwa basakhathazekile ngezinye zezinto abafisa zisheshe zibe nezisombululo .

Uphethe ngokuthi ukushoda kothisha bezifundo ze-Economics neGeography kuyabakhathaza kakhulu futhi kuzoba nomthelela omubi ekupheleni konyaka njengoba kusalele ezintweni esezixazululiwe.

Okhulumele isigungu esibhekele lesikole uMnuz Petros Zi Ntinga uthi udaba lwesikole baluxoxile njengoba sekukhona inhlansi yomhlahlandlela .

Sizizwile izinto abakhala ngazo abantwana futhi sizozibophezela ekubanikezeni usizo abaludingayo njengoba sekunesesikulungisile njengodaba lokushaywa kwezingane nokuye okusasele,” kusho uMnuz Ntinga.

Imizamo yale liphephandaba yokuzwa uvo lukathishanhloko ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belukhala lungaphendulwa ngumuntu.

UMnuz Kwazi Mthethwa okhulumela uMnyango wezeMfundo uthe kuyazwela kwezemfundo lokhu okwenzekile.

Sinxusa ukuba kuhlalwe phansi zidingidwe lezi zinkinga kungaze kufike ezinqumweni asebezithathile futhi kungafaki ingcindezi ekupheleni konyaka,” kuphetha uMnuz Mthethwa.

NgoLwesine kulindeleke ukuba  kuqhutshekwe nokuxazulula kwezinkinga emhlanganweni wesigungu esiphethe lesi sikole nabafundi osemagcekeni aso.

  AUTHOR
Mthandeni Madlala

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Sifuniseni uVusumuzi Ndlovu: amaphoyisa