Uthwele kanzima umphakathi waseWillowfontein ngodaba lwamanzi

Amanye amalunga omphkathi aseWillowfontein ephuma ukuyo kha amanzi eMbali Unit 18. Isithombe : Lethiwe Makhanya

 

UKUNGABIKHONA kwamanzi endaweni  yaseWillowfontein cishe zonke izinsuku sekuphoqe lomphakathi ukuthi uthwale amabhakede  uyocela amanzi  ezindaweni ezingomakhelwane  ukuze bakwazi ukwenza  izidingo zabo zamihla yonke.

Lomphakathi uthi kusukela  ngonyaka owedlule amanzi  ayahlupha kulendawo njengoba abuye abuye kwezinye izingxenye kodwa  kwezinye awekho qobo kanbti sekuphele izinyanga ezili-11 kwenzeka loku.

Elinye ilunga lomphakathi elihlala kulendawo lithe indaba yamanzi isibahlukumeze kakhulu kangangokuba sebeze baphelelwa nawumndlandla wokuyilwela lenkinga ngoba vele akubasizi  ngalutho akwenzeki lutho.

“Umuntu usethembele kumaloli amanzi afika izinsuku e zinhlanu kuphela ngesonto, ngoba ngempelasonto awafiki. Nokufika kwawo afika ngezikhathi zasemini abantu abaningi sebekemsebenzini okusho ukuthi makungekho muntu ekhaya uzosala kanjalo ungenawo amanzi.  Umphakathi usukhathele   ilendaba yamanzi njengoba ungasazixaki nangokuteleka nje,” kubeka  lona.

Elinye ilunga lomphakathi lithe lona selisizwa  ukuthi uma lomile lithenge unomenaydi ukuze kongeke amanzi. “Usibona kumanje nje asidlile ngoba sinawo amanzi. Mina sengiwumuntu omdala angikwazi ukuthwala amabhakede ngiyocela amanzi ngaphesheya eMbali Unit 18. Ngithatha  yona lemali  encane  ngizame ukuthenga into engizoyiphuza ukuze nginge amanzi.”

Ngesikhathi leliphephandaba lihambele lendawo lihlangane namalunga  omphakathi kanye nezingane bewela namabhala anamabhakade beyokha amanzi embali Unit 1 8 abanye bephuma ukuwasha khona.

Kungesikhathi beyodlula endaweni engumhosha nehlathi bephuma ukuyokha amanzi. Isithombe :Lethiwe Makhanya

Liphinde lathola ukuthi amanye amalunga  omphakathi aze ancamele ukuwasha emfuleni ngenxa  yokungabikhona kwamanzi kanti kwezinye izindawo amaloli athwala amanzi abuye angafiki.

Funda  olunye udaba lapha   : Bahleli emakhaya abafundi abaxoshelwe ukuluka  eSukuma

Kuzokhumbuleka ukuthi leliphephandaba like labika izikhathi eziningi ngenkinga yamanzi kulendawo ngesikhathi umphakathi ushisa amathayi uvale umgwaqo.

Ikhansela lakulendawo uMnu Thabiso Molefe akatholakalanga ukuphawula njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.

 

 

 

  AUTHOR
Lethiwe Makhanya

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Kugwetshwe othi inyanga yathi akalale nembongolo ukuze aqine