Abezepolitiki bayavumelana ngenkinga yamanzi oGwini

IQEMBU leDemocratic Alliance (DA) ligcwale izitaladi zasePort Shepstone ngoLwesithathu olwedlule nalapho belikhala khona ngokushoda kwamanzi ezindaweni eziningi. Lemashi ibiholwa ngubuholi baleliqembu besiFunda.

Ngesikhathi kumashwa phakathi kwezinto abathe bafuna ukuzibona zenzeka ukuba umasipala uqashe abantu abawaziyo umsebenzi wokuhanjiswa kwamanzi kanye nokuthuthwa kwendle.

Ngesikhathi ethula uhla lwezikhalazo kanye nezimfuno uSihlalo waleliqembu uSamkelo Ndwalane uthe kumele iziphathimandla zamasipala zikuqonde kahle ukuthi amanzi ayimpilo futhi akekho umuntu ongaphila engekho.

Ngakolunye uhlangothi neqembu le-African National Congress labiza isithangami sabezindaba ngoMsombuluko owedlule ehhotela eMargate.

USomlomo kaMasipala wasoGwini UNtombifikile Gumede benoFrance Zama ongumxhumanisi ngesikhathi emukela uhla lwezikhalazo

Kulesisithangami uNobhala waleliqembu uMzwandile Mkhwanazi waveza ukuthi njengoba kukhona izinkinga zamanzi nabo beyiqembu elibusayo bayabona ukuthi kukhona inkinga enkulu futhi kufanele ibhekwe ngamehlo abomvu ilungiswe.

Ubuholi beqembu leANC ngesikhathi bubize isithangami sabezindaba ukucacisa ngesimo sokungahanjiswa ngendlela kwamanzi emphakathini.

“Asithule siyaxhumana nalabo esibathumele kwamasipala ukuba baxoxisane nabasebenzi kubonakale ukuthi isimo singalungiswa kanjani,” kusho uMkhwanazi.

“Inkinga yamanzi akusiyona eyomuntu oyedwa eyabantu bonke, ingakho kuzomele sisebenzisane ngoba sinesiqiniseko sokuthi abasebenzi abahleli kukhona abakwenzayo ukulungisa lesisimo,” echaza.

Ngezinsolo zokuthi kukhona abazama ukudicilela umasipala woGu phansi uthe ziningi izinto abantu abazishoyo kodwa ekugcineni isisombululo enkingeni yamanzi kumele sigcine silungisiwe.

Okhulumela umasipala uFrance Zama uthe njengalokhu belutholile uhla lwezikhalazo bazobhekisisa bese belungisa konke lokho okufanele bakulungise bengumasipala.

  AUTHOR
Thami Ka-Nkosi

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Ubethembisa amanoni ejazz uNina