Isiphumile ifilimu ephekwe eMgungundlovu

 

ISIYATHOLAKALA ifilimu ebilindwe ngamehlo abomvu enesihloko esithi Trust no one okuchaza ukuthi ungathembi muntu. Lefilimu ebiyethulwa okokuqala kwizinkumbi zabantu abebekade bezothamela lomcimbi wokwethulwa kwayo ngokusemthethweni ngoMgqibelo erenki entsha.

UMnuz Chillies  Nxumalo ongumsunguli we- Chillies  Production okuyinkampani epheke lefilimu uthe  lomcimbi ubeyimpumelelo njengoba befike nabantu sebelindele ukubabona baphinde babaseka ngokuthi bathenge ama- DVD. Lefilimu iqale ukuphekwa  ngoZibandlela njengoba izeyaphuma ngoMgqibelo.

“Isithokozise kakhulu indlela yomcimbi ohambe ngayo besingakulindele okwenzekile ngoba selokhu sagcina ukukhipha ifilimu kulendawo yangakithi  ngonyaka ka- 2013 ebizwa “Isiqalekiso”. Lefilimu ikhuluma ngezinto ebezenzeka emandulo kanye noxwayisa abantu ukuthi emhlabeni akekho ongamethemba. Sikhethe ukuba siyipheke lapha ngoba sifuna ukuthuthukisa intsha ethanda ukungena  kulendima,” kubeka uMnuz Nxumalo.

Uqhube wathi intsha kulezinsuku seyingene ophuzweni oludakayo kanye nakwizidakamizwa ngokubuka lefilimu izothola isifundo ikwazi ukushintsha impilo yayo. Uthe inkinga abahlangabezana nayo babeqopha lefilimu ukungatholakali kalula kosizo oluvela emaphoyiseni, izibhedlela kanye nabangcwabi ikona okwathi ukubabambezela.

“Siyacela  uxhaso kunoma wubani ongasisiza ngoba izinsiza ziyasishodela kanti sikezinhlelweni zokuqopha isiqephu (series) esifana noZalo. Siyafisa futhi ukuthi sivule isikole sokufundisa ngokulingisa kanye nokubhala iziqephu. Lefilimu ithatha nje ihora elilodwa futhi kuningi okuzokwenza abantu bashaqeke baphinde basale bengakholwa. Sithanda ukubonga bonke abenze lefilimu ukuthi ibe yimpumelelo kusukela kwabasixhasile bonke kanye nokuzikhandla kwethimba lonke sibonga asiphezi,” kubeka uMnuz Nxumalo.

Esephetha uthe banabalingisi abasecophelweni eliphezulu, njengoba benxusa usizo bafuna ukuze bakwazi ukuthola nemali yokubaholela kanti futhi abakufisayo ukuthi bahambele izikole kudlalelwe izingane lefilimu.

 

  AUTHOR
Ntombizethu Ngcobo

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Amatshe ezulu eMgungundlovu