IKhethindlelenhle ibuye nesitifiketi kowe-Eco Schools

 

ISIKOLE samabanga aphansi iKhethindlelenhle Primary sizuze i- International flag kanye ne- Platinum certificate  kuhlelo olwethulwa yi- Wildlife and Environment Society of South Africa (WESSA) ezikoleni olubizwa nge-Eco schools obelusesikoleni samabanga aphansi i Laddsworth primary eHilton.

Loluhlelo lomhlaba lwenhlangano engenzi insuzo iFoundation for Environmental Education (FEE) olwasungulelwa ukweseka izifundo zemvelo ezikoleni. UNksz Nonhlanhla Buthelezi onguthisha aphinde abengumqondisi we-Enviro club kulesikole  uthe othisha baba nezihloko ezinhlanu ezizohambelana nohlelo okungaba esezingadi noma ngese-recycling.

“Saqala ngeyodwa saze sawaqeda wonke sase sithola i- International flag kanye ne- Platinum certificate. Ukuhlomula ngalezinto kusho lukhulu kuthina kanye nabafundi, kulonyaka zibeningi izingane ezingenele i- Enviro club ngenxa yokubona izinhlelo ezenziwayo njengamanje sikezinhlelweni zokubafaka ezingadini,” kuchaza uNksz Buthelezi.

Uqhube wathi izinselelo ababhekane nazo  eyesomiso wathi kuphazamise uhlelo lwabo kanti enye ngeyezimbuzi ezingenayo engadini. “ Siyanxusa kunoma wubani  asixhase ngocingo, amathangi ka-Jojo kanye nezinsiza zokusebenza ziyashoda kanti abafundi baningi, kusho uNksz Buthelezi.

 

UNksz Phumla Mbanjwa (12) ongumfundi uthe uyakuthanda kakhulu ukuba yingxenye ye- Enviro club ngoba uma betshala kuningi abakufundayo sithola ukudla kanti futhi kwenza umhlaba ubukeke kahle sithole nomoyaohlanzekile.

Ibamba likamphathi wesikole uMnu Thami Nxumalo uthe lokhu okwehlele lesikole kubaphatha kahle kakhulu bayabona ukuthi baningi abazimisele ngenqubekela phambili. “Baningi abafuna ukuthuthukisa isikole  abathanda ukufaka igxalaba kuyiwe phambili. Isiphelile indaba yokuyekelela izinto kwabathile wonke umuntu usebaneqhaza alibambayo ekuthuthukiseni isikole,” kubeka uMnu Nxumalo.

  AUTHOR
Ntombizethu Ngcobo

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
UMasipala awuqashe onogada ngokugcwele – Hlabe