Bazofakelwa izibethelo zokuvimba umphezulu

Kusukela kwesokunxele nguSiphamandla Buthelezi (Maphumulo Municipality), kube nguBheki Phungula (Provincial Disaster Management Centre), kube ngu-Andile Qwabe (KwaDukuza Municipality), Khansela Lucky Makhathini (iLembe District Municipality), Nonhlanhla Mkhwanazi (KwaDukuza Municipality), Phnumlani Dindi (KwaDukuza Municipality), Sibongiseni Ngema (Provincial Disaster Management Centre) kanye noKhansela Wiseman Ntuli (KwaDukuza Municipality)

 

UMASIPALA  wesifunda seLembe ngokubambisana nomasipala basekhaya abakhele lesi sifunda bahlela ukufakela izibethelo ezindaweni zasemakhaya kulesi sifunda, ukugwema ukubulawa kwabantu ngumphezulu.

Izindawo zasemakhaya ezakhele isifunda seLembe, njengaseNdwedwe kanye naKwaMaphumulo, zivame ukuleleselwa ngumphezulu, nosekuholele ekulahlekeni kwemiphefumulo eminingi eminyakeni emibalwa edlule.

Ngesikhathi kunenkundla yokubonisana ngempelasonto esiphuma kuyo, nebihlanganisa umasipala wesifunda, ngomasipala baKwaDukuza, Maphumulo, Mandeni kanye nowaseNdwedwe, kanye nesikhungo sezenhlekelele esifundeni saKwaZulu-Natal (Provincial Disaster Management Centre), kuye kwathathwa sinqumo sokuthi kufanele kwakhiwe izibethelo kulezi zindawo, kanti futhi kufanele kuhlonyiswe amakhansela ezigceme ngamasu okubhekana nezimo zenhlekelele ezindaweni zawo.

UMphathi weziNhlekelele kumasipala wesifunda, uMnuz Sifiso Ngubane, uye wacobelelela amakhansela ngamasu asemqoka okubhekana nezinhlekelele.

Bonke omasipala besifunda seLembe babuye banxuswa ukuthi basungule izinhlaka zokulwisana nemililo. Njengamanje umasipala waKwaDukuza kanye nowaseMandeni yibona kuphela abanalezi zinhlaka kulesi sifunda, kanti yibona futhi abasiza abanye omasipala uma kudingeka izicimamlilo.

AmaKhosi aseNdlunkulu, nawo abeyingxenye yale nkundla yokubonisana, aye anxuswa ukuthi nawo asebenzisane nohulumeni uma kufanele kubhekwane nezimo zezinhlekelele esifundeni.

 

 

 

 

 

 

 

  AUTHOR
Musa Mnyandu

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Uvele enkantolo osolwa ngelokubulala intombi yakhe