Injabulo yodwa kwemuliswa izelamani

Kungesikhathi kwenzelwa umemulo uNksz Theni Nzuza beno Nksz Nobuhle Nzuza kwa E ngempelasonto. Isithombe: Sabelo Ngema

 

ZIBONGE unina izelamani ngesikhathi zenzelwe umcimbi wokwemuliswa esigcemeni sakwa E eMlazi ngempelasonto.

Lezintombi ezigcine isiko lokukhuliswa kwentombi uNksz Theni Nzuza (23) nodadewabo uNksz Nobuhle Nzuza (19) zihlatshelwe inkomo zahalaliselwa umndeni, izihlobo, omakhelwane nabangani.

Lezintombi zinconywe nxazonke ngokuziphatha kahle zazigcina ubuntombi zabo. Isigcawu besise renki yamatekisi akwa E, F & G ngasezitolo kwa E.

“Siyabonga bonke abafikile namhlanje kuwusuku lwethu lokwenzelwa usiko lokukhuliswa, sengathi izintombi ezindala nezincane zingabukela kumina nazo ziziphathe kahle, zizigcine,” kusho uNobuhle.

Izintombi zivuke ekuseni ngehora lesine zayogeza emfuleni zabuya zayohlala ngaphansi kwesihlahla zalinda ukuyolanda umkhonto ekhaya ngaphambi kokuthi zigasele esigcawini.

Esigcawini izintombi ebezemuliswa zikhombise ukuzigqaja kakhulu ngaleli siko  lapho bezivule ziconca futhi zidle ngokuphakamisa unyawo wenza owabona uMkhosi woMhlanga esigodlweni sesilo.

Okunye okuqaphelisisekile kulomcimbi ukuthi abantu baligcinile isiko lokuchoma ngemali ekhanda kodwa ngeke sisidalule isamba semali ngoba senzela ezokuphepha.

Okungajwayelekile ngaloluhlobo lomcimbi ukuthi kubekhona omunye umcimbi wakusihlwa lapho kudlalwa umculo wesimanje kusikwe ikhethe elikhulu, ukudla okuconsisa amathe neziphuzo ezibandayo.

 

 

 

  AUTHOR
Sabelo Ngema

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
BUKA: Intsha igubha usuku ngokukhethekile eMlazi