Uhlalele ovalweni umndeni wowasikwa ibele nesitho sangasese

UNkszn Zodwa Madlala otholwe esikwe izicubu zomzimba kanye nesitho sangasese.

 

ATHI asesaba ngisho ukuphuma aye kwenye indlu ebusuku amalunga omndeni wesifazane owasikwa ibele,isitho sangasese kanye nezinye izicubu zomzimba eSweetwaters ngempelasonto yomhlaka 15 kwephezulu.

UNkk Zodwa Madlala (34) waseMdwaleni eSweetwaters watholwa ngeSonto phambi kw endlu yesihlobo nalapho kwakukade kunomcimbi khona wesphandla ngoMgqibelo. UZodwa watholwa esaphila esikwe ibele, isitho sangasese, izicubu ezinqeni kanye nangaphansi kwekhwapha.

Seloku kwenzeke lesi sigameko lomnd eni uthi uhlalele ovalweni ngoba awazi ukuthi ubani ozolandela kwazise bekungaka boshwa muntu  kodwa amphoyisa amatasatasa nophenyo njengobaegxile kakhulu ekuphenyeni umndeni wakhe umufi .

UZodwa ungcwatshwe ngoMgqibelo khona engaphelele  njengoba izicubu zakhe zomzimba zingakatholakali kanti umndnei wakhe uthi lokho kubbuzwisa kakhulu ubuhlungu.

“Sisahlukumezekile nje isona lesi sigameko kangangokuba sesiba ngisho ukuphuma siye  kwenye indlu ngoba asazi ukuthi ubani ozolandela ukuthi enziwe lesi sihluku kwazise akukakaboshwa muntu amaphoyisa asamatasatasa nophenyo. Ngisho umphakathi nawo usadidekile kanti futhi uthi uyasaba ukuthi loku kungahle kwehlele elinye ilunga law o,” kubeka yena.

Uqhube wathi okubahlukumeza kakhulu  njengomndeni ukubona ilunga labo lingcwatshwa lingaphelele  kanti futhi sebeyekelele ezandleni zamaphoyisa  ukuba athole abenzi kokubi yize sebelilahlile ithemba lokuthi basazozithola izicubu.

“Amaphoyisa asebheke yonke  indawo kodwa awatholi lutho abaseshi beloku bebuye njalo ukuzophonsa ababekhona ngemibuzo. Sesithembele kuwona nje ukuthi kungcono kubanjwe abenzi baloku ngoba nabthi siyesaba manje.”

Okhulumela amaphoyisa esiteshini s amaphoyisa iPlesssilaser uKapteni Musa Ntombela ukuqinisekjisile ukuthi akukakaboshwa muntu kodwa amaphoyisa asaqhubeka nophenyo.

 

  AUTHOR
Lethiwe Makhanya

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
‘Nami ngithanda indoda ngeValentine’s’ – othanda abobulili obufana nobakhe