Isikole sokushayela saseMgungundlovu sisuse uthuthuva e-Howick

Abanye abanikazi bezikole zokushayela eHowick abashaya phansi ngonyawo bethi abafuni nokumbona uNormans kulelidolobha.

 

UVUTHA ungabaselwe usoseshini wezikole zokushayela endaweni yase Howick namaphethelo ngesenzo sesikole mbumbulu ebese  sisezinhlelweni  sokuba sivule igatsha laso eHowick.

Ngo Lwesine olwedlule kusuke umsindo edolobheni lase Howick isikole sokushayela sase Mgungundlovu silungiselela ukuvula amahhovisi edolobheni lase Howick. Lesi sikole esaziwa nge-Normas Driving  School sike sazama ukusebenza kulendawo nangonyaka owedlule.

UMnuz Manqoba Malinga onguSihlalo walo Soseshini uthe kuyabakhathaza ukuthi kukhona osomabhizinisi ababukela phansi. “ Lesenzo sisibukela phansi njengabantu base Howick njengoba uMnuz Mkhize sambhalela incwadi evuthayo ngonyaka odlule emva kokuba simbone esebenza khona kulendawo,” kusho uMalinga.

Ngokusho kuka Nksz Khethiwe Mdladla ophethe isikole iQwadibe Driving school uthe lokhu kubaphatha kabi bengabantu base Howick. “ Baningi abantu abanesifiso sokuba bangene embonini yezikole zokushayela. Kulabantu kukhona esibamise kuhlu. Bangathini nje uma ngabe besebona sekukhona omafikizolo abavensane bangene bekhona bona?” kusho uMdladla

Laba somabhizinisi bathe kuyabathusa ukuthi kukhona osomabhizinisi abenza okungalungile. “ Wazi kahle ukuthi ngeke thina sikwazi ukuyovula izikole ethawini,” kusho uMalinga.

Ngokuthola kwephephanda uMngeni Eyethu lokhu kuwumthetho  oqavile kuthetho sisekelo wazo zonke izikole

zokushayela. Leliphephanda lilumane indlebe ngoSihlalo wase Mgungundlovu othe.

“ Vele asivumelekile ukuba sivule izikole zokushayela kumanye amadolobha. Izindawo esihlangana kuzo thina njengabanini bezikole zokushayela ise matestini kuphela. Kubalulekile ukuba ihlonishwe lemithetho ngoba ekupheleni kosuku kuhlukumezeka abafundi bezikole zokushayela,” kusho uSihlalo.

UMalinga uphinde wadonsa indlebe labo abasafisa ukufunda ezikoleni zokushayela ukuba baqikelele ukuthi lezo zikole zisemthethweni. “ Ngikusho lokhu ngoba ekupheleni kosuku uma ngabe benzekelwa inkinga ngeke sakwazi ukuba sibalekelele,” kusho uMalinga.

Imizamo yokuxhumana nomphathi walesi sikole uNorman Mkhize ibhuntshile njengoba ucingo lwakhe beluivaliwe.

 

  AUTHOR
Mfundo Mkhize

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Umkhankaso wokuthuntubeza igcewane lesandulela-ngculazi