Bahlomule ngomfundaze waseChina abafundi baseMbali

BAHLKOMULE ngethuba elingandelebani lokuyofunda ezweni lase-China abafundi base-Mbali njengoba kube ibona ababashaye bonke emakhanda abafundi bezikole ezine abebeqokwe nazo ezifundweni i-Maths ne-physical Science base bethola ithuba lokuyofunda e-China ngonyaka ozayo.

U-Ayanda Sthole (18) obefunda umatikuletsheni  eSiqongweni  High School kanye noNtuthuko Zuma (18) obefunda eNsikayethu Comprehensive High School, bamenyezelwe njengabafundi abahlomule ngalomfundaze izolo (ngoLwesithathu) eCity Hall emcimbini wokuklomelisa abafundi abenze kahle kwi-Maths, Physical Science , Accounting kanye nesifundo esisodwa solimi kusukela ku-Grade 10 kuyaku matikuletsheni.

Lomcimbi ubuhlelwe i- Scie-Matical SA nokuyinhlangano ekhuthaza  kweze-Maths and Science. Lomfundaze uxhaswe  inkampani yase-China i-China C ampus Net work kanti ubiza uhhafu wesigidi samarandi ukuthi labafundi bafunde kuleliyalizwe iminyaka emine.

U-Ayanda  othe  ufuna ukwenza izifundo zobunjiniyela uthe ujabule kakhulu ukuthi ube ngomunye wabafundi abaqokiwe  ngoba ubengathembi.  “Mina bengizitshela  ukuthi ngilana ukuzoshaya izandla ngihalalisele abathole leli  thuba kodwa ke ngijabule ukuthi litholwe imina . Ngizokwenza konke okusemandleni  ukuthi ngenze kahle  ezweni lase-China kanti futhi ngizosebenza  ngokukhulu ukuzikhandla,” kubeka u-Ayanda.

UNtuthuko naye ozokwenza izifundo zobunjiniyela uthe uyalithokozela kakhulu leli thuba kanti ufuna  ukuthi uma ebuya azokwenza ushintsho ezweni laseNingizimu Afrika. “ Ngijabule kakhulu ngalelithuba kangangokuba uma sengibuya ngifuna  ukuba ngamanye amaqhawe akulelizwe. Ngifuna ukubona  abanye abantu abamnyama bephumelela nami.”

  AUTHOR
Lethiwe Makhanya

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Usetholakele uMkhize obelahlekile