Umphakathi usola ikhansela ngobuqhophololo bokudayisa izitende

Elinye ilungu lomphakathi ebeliqoqa amathayela alo ngemumva kokugugulwa komkhukhu walo.

 

UBUTHUKUTHELE  ugane unwabu umphakathi wakwa-ward 21 endaweni yaseVezubuhle, kulandela isigameko sokuthuthwa kweminye yemikhukhu okusolwa kuyo ikhansela.

Umphakathi waseVezubuhle uthe uncamela kona ukuthi kuqalwe phansi kukhethwe uzoba yikhansela lomphakathi wakulendawo njengoba sebekhathele yikhansela elisanda kubekwa kulonyaka.

Lo mphakathi ubukhala izinyembezi ezibonwayo, usho kona ukuthi ikhansela labo selibahlaziye kwanele bengumphakathi waseVezubuhle. Umphakathi wakulendawo, uthe ubuhlungu ababhekane nabo obokuthuthwa kwemikhukhu emine ebigugulwa ngesixaxa okusolwa ukuthi siqashwe yilo ikhansela. “Kubuhlungu okwenzeka endaweni esihlala kuyo eVezubuhle. Okwenzekayo manje ukuthi ukhansela ungomunye wabantu abadayisa izitende kulendawo. Manje ukhiphe umyalelo wokuthi abantu abangakhokhanga kuye imali yokuthola izitende kumele baphume noma kanjani. Asazi ukuthi lokhu ukusho kanjani ngoba lomhlaba kwabuye kwathiwa ungowenkampani yamaloli uNe-Da okhona eNewcastle. Manje siyamangala uma sekuvela ikhansela lizixoshela abantu,” kusho amalungu omphakathi.

Abuye athi okubuhlungu kakhulu ukuthi abanikiwe ngisho inothisi yokuthi baphume emhlabeni wakwaNe-da njengoba sekwenzeka manje. Bathe lesisixaxa basimisa sesizongena esitendeni samanye amalungu omphakathi akhubazekile. Baqhube bathi akugcini lapho nalo ikhansela liyasho ukuthi lona liyikhansela le-ANC. Umphakathi uthe, bafuna kuhlelwe ukuze kuzokhethwa ikhansela lomphakathi wonke ngoba manje bayahlukumezeka ngokwenzekayo kulendawo. Sebephetha bathe bazimisele ukuhamba naloludaba kuze kubesekugcineni ngoba sekukhona namanye amalungu omphakathi asatshiswa ngokubulawa.

 

  AUTHOR
Lihle Mathebula

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Libonga uShembe ikhansela ebelixakwe yiphupho legazi