Sekwandiswe amabanga okufunda Enhlokweni Primary School

Amalungu esigungu esimele abazali Enhlokweni Primary School bekanye nothishanhloko uMnuz Bongani Thwala.

 

KWENZIWE indumezulu yomcimbi lapho kuvulwa ikilasi elisha esikoleni samabanga aphansi iNhlokweni Primary School. Ukukhula kweNhlokweni kubuyise ithemba kubazali babantwana abakhelene naso lesisikole. Abazali babantwana ababeyingxenye kulomcimbi bebelokhu belilizela, besho kona ukuthi abantwana babo angeke besahamba amabanga amade uma beyakwezinye izikole.

Injabulo ibibhalwe emehlweni kumalungu omphakathi wasoSizweni lapho kuvulwa ikilasi lika-Grade 5 esikolweni esesibalwe ngenhla. Ngalolu suku lwangoLwesine ekuseni othisha kanye nabazali bebephakamisa amazwi okubonga eMyangweni wezeMfundo esifundeni saseMajuba, besho kona ukuthi lesisinqumo osithathile sizowusiza kakhulu umphakathi. Uthishanhloko uMnuz Bongani Thwala uthe lolu usuku olubeyisibusiso esikhulu kulesisikole. Uqhube wathi okuhle kakhulu ukuthi abantwana bazoqhubeka nokufundiswa khona ngaphakathi Enhlokweni, asisekho asikho isidingo sokuthi bayongena kwezinye izikole. Ubuye wathi abagcinile lapha kodwa sebezoqhubeka namakilasi baze bagcine kwaGrade 7. Uthe lokhu kusho kona ukuthi sebengana ngaphansi kwamaPrimary School njengoba iNhlokweni ibiyi-Junior.

“Ngiyabathembisa abazali ukuthi abantwana babo bazoqhubeka baphatheke ngendlela efanele njengoba bekwenzeka vele. Sisazosebenza ngokubambisana nabo abazali ekutheni sikhulise abantwana,” kuphetha uThwala.

  AUTHOR
Lihle Mathebula

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Usathuka izanya umndeni wodutshulwe kubuka bebuka