Usengumsakazi we-DYR umkhangisi wengqephu

UKHULEKANI Khumalo uphinde abonakale esikhangisweni esithi “Let’s Go” evela kumabonakude weSABC neDstv: Isithombe: Sithunyelwe

UMKHANGISI wengqephu waseMlazi kwa-H uMnuz Khulekani Khumalo usengumsakazi weDurban Youth Radio (DYR) 105.1 etholakala emahhovisi aseBat Centre eThekwini.
Uzwakala ohlelweni lwasentathakusa ngo 03:00 kuya ku 6:00 ekuseni njalo ngoMsombuluko.
Uthi uthando lokusakaza kudala lwabakhona kuyena, inkinga yokungangeni emsakazweni wukuthi ubengenahlanhla kanjalo nesikhathi esanele sokufuna njengoba enomsebenzi aziphilisa ngawo.
Uthi uma esakaza yilapho ebanendawo yokuxhumana nabantu abaningi ngesikhathi esisodwa njengoba kunabahlala ezindaweni ezahlukene nokuthinta abantu .
“Angikuyekile ukumodela kodwa ngiyaqhubeka nakho uma ngithola isikhathi ngoba ngaphandle kwalezi zinto, kusenomsebenzi engiziphilisa ngawo wokuzisebenza,” kusho uMnuz Khumalo.
Uthi wafunda izifundo zeFilm And Television Studies eMovie Tech eThekwini kanti akakufundelanga ukusakaza, kodwa kade abanothando lwalo mkhakha.
“Ukumodela noma ukukhangisa ezemfashini ngaqala ngo 2011 ngingenele uMr KZN Top Model nopkuyilapho lwaqala khona uhambo lwami,” kusho uMnuz Khumalo.
Ngaphandle kokumodela uthi uqeqesha abasafika kulo mkhakha iningi labo aziqhenyayo ngabo, okumanje uwanika lonke lwazi aluthola.
Uthi weluleka noma ngubani othanda ukumodela ukuthi uma efisa ukungena kulo mkhakha akacwaninge kabanzi ngawo, yize kukuningi abakufundayo okusha.
“Uma kukuthi uyakuthanda ukumodela kumele utshengise ukuzimisela futhi uthole nomuntu ozokusiza akuqeqeshe ukuthi wenzanjani uma ungena esiteji. Kufanele kube nezinto ezingaba yisisekelo ezizokusiza ekuphenduleni imibuzo ebuzwayo. Uma uzohamba uzenza umuntu ongazi kubantu, bazokuhleka,”kusho uKhumalo.
Lomkhangisi wezemfashini utshene iKZN Eyethu ukuthi isifiso sakhe ukuthi angene emdlalweni kamabonakude Isibaya .
“Ngiyasithanda Isibaya futhi ngiyakuthanda ukulingisa asibhori, ngithanda nendlela abasibhala ngayo. Izinga lama-video akhona liphambili futhi liyakugqugquzela ukuthi ulokhu usilandela,” kusho uKhumalo.
Uyabonakala esikhangisweni esithi “Let’sGo” esivela kumabonakude weSABC neDstv. model1
Uma unemibuzo nganoma yini ngaye, ungaxhumana ku: Instagram: kp_khumalo naku Facebook:Prince Khulekani Khumalo

  AUTHOR
Thobile Zwane

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Ufuna ukuthatha umhlalaphansi ena-40 uDkt waseMlazi