Kunqobe owase-Kenya kowe- T2T Marathon

UMelly Kennedy waseKenya udle umhlanganiso kumjaho 42,2 km kowe-Township 2 Township Marathon obusuka eMlazi uya KwaMashu.

UMelly Kennedy waseKenya ogijimela iNedbank udle umhlanganiso kwiTownship 2 Township Marathon 42.2km ebisuka eMlazi iphelela KwaMashu ngeSonto ngesikhathi sika 2:22;11.
“Lo mjaho ubungenzima kodwa into eyodwa ebengiyazi ukuthi bengizowina, ngiziqeqesha ezindaweni ezinomoya owomile ezingafani neyalapha eseduze nolwandle,” kusho uKennedy.
Isibili sithathwe nguSikhumbuzo Seme weKPMG oqede ngo-02:26;50. KwiHalf Marathon kuphume phambili uSilindile Gubese wePhantane AC kwathi kwabesifazane kwaba nguZama Mokoena weKPMG oqede ngo- 01:07:52.
Omunye obe yisibonelo esihle kulo mjaho kube uNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natali uDkt Sibongiseni Dhlomo obegijima ibanga lika-21km kulo mjaho esuke eChesterville uthi ugijima ngoba ezama impilo.
“Ngizama impilo enhle, ende ukuthi ngiphile kahle kodwa noma ngiphila kahle ngingaphili sengiyinto ethwalwayo ngike ngikwazi ukuzenzela”, kusho uDkt Dhlomo.
Uphinde wathi unobufakazi bokuthi abantu abaningi abazivocavocayo bayazigwema izifo eziningi ezifana noHypetention, BP nesamathambo.
Uqhubeke ngokuthi kunomama abaningi ake ababone eClermont bezolanda amaphilisi ngesikhathi sibaphakishela amaphilisi, bayabaxilonga imizimba bese bethola ukuthi abasaguli ngenxa yokuzivocavoca.
“Kunobufazi obanele bokuthi uma uzivocavoca ngempela uyazigwema izifo ezikuphethe, mina-ke njengoNgqongqoshe wezeMpilo ngiyazama ukuthi ngibagqhugquzele abantu ukuqhubeka benze kahle kanje ukuze basehlisele imali esiyikhiphayo sibelapha,” kusho uDkt Dhlomo.
ISponsorship Manager yakwaMetropolitan uNksz Phumzile Hadebe uthi baqale ngonyaka odlule ukuxhasa lomjaho kanti basabheka ukuthi uhamba kanjani. township5 (Medium)
“Kulo nyaka sikwazile ukuqhuba umkhankaso wokugqugquzela abantu basemalokishini ngokungenela lomjaho nokubabonisa ukuthi sinabo futhi sizobaseka,” kusho uNksz Hadebe
Uthe basebenzise abantu bala malokishini abangosaziwayo ukuthi babe ngamanxusa alo mjaho ezinkundleni zokuxhumana,” kusho uNksz Hadebe.

  AUTHOR
Thobile Zwane

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Kushone ababili bedilikelwa wudonga esibhedlela iPrince Mshiyeni