Igubhe iminyaka engu 60 i-Edendale Technical High School

UThishanhloko wesikole i-Edendale Technicala High School nabafundi bakhe ngesikhathi sigubha iminyak engu 60 saba khona.

 

ISIKOLE sabamabanga aphakeme i-Edendale  Technical High School sigubhe iminyaka engu 60 saba khona nalapho kwenziwe khona  umcimbi kwaphinda kwaklonyeliswa nabafundi abenza  kahle ezifundweni zabo.

Lo mcimbi ububanjelwe ezinkundleni zemidlalo yakulesi sikole ngoLwesihlanu nalapho abafundi bakulesi sikole beveze khona amakhono abo ngezinto ezehlukene.

Ngokusho kukaThishanhloko wakulesi sikole uMnu Fano Ngubane inhloso  yabo yokwenza  lomcimbi ukubiza abanye abafundi abake bafunda kulesi sikole ukuthi bangasikhohlwa kodwa babuye bazotshala loko abakuthola nabo. “ Sifuna  ukuthi abantu asebazuza baphinde babuye bazotshala kulabafundi abasakhona.  Njengesikole siyaba nazo  izinkinga zezimali kanti futhi ngeke sihlale sibheke kuhulumeni ukuba asisize,” kubeka uNgubane.

Picture  of the week - Copy (Custom)

Uqhube  wathi ukuklomelisa kwabo izingane ezenza kahle ezifundweni zazo into abayenza minyaka yonke ukukhuthaza abafundi ukuba baqhubeke basebenze ngokuzikhandla.

Lo mcimbi ubuxhaswe i-Air  Traffic Navigation Services (ATNS)  kanti udle imali engango R100 000.

UMbovu uphethe  ngokunxusa abantu ukuba batshele emfundweni  ngoba iyona into enhle kakhulu  ongatshala kuyona kanti ingasiza naabafundi ukuba baziqhelelanise nezinto ezingalungile  okufana nokudla izidakamizwa kanye nokunye.

[email protected]

 

 

  AUTHOR
Lethiwe Makhanya

Latest News

COMMENTS

Top