Baphume ngobuningi abaseMlazi beyovota

Ugogo uNksz Thoko Nzama (67) bephelezene nendodakazi yakhe uNksz Tu Nzama (47)abakwa N bephethe omazisi babo bezovota esikoleni eZamokuhle Creche kwa N eMlazi
VOTE PIC1
Umkhangisi woMlazi Eyethu uNks Thobile Blose we-Kzn Eyethu ngenkathi eyovota ngosuku lokuvota kwa Z Emafezini eMlazi.
VOTE PIC2
Abasebenzi bakwa Independent Electoral Commission of South Africa (IEC) besiza abantu abazovota eMlazi kwa N.
vote pic 3
Umhlali waseMlazi ejabulela ukuyovota kwa N eMlazi kwa N.
IMG-20160803-WA0003
Izakhamuzi zaseMlazi kwa N bezovota ngomasizi babo.
IMG-20160803-WA0005
Abantu baphumile ngobuningi eMlazi bezovota kwiziteshi zokuvota ekuseni.
IMG-20160803-WA0004

  AUTHOR
Thobile Zwane

Latest News

COMMENTS

Top