Ngabe ama-Blesser ayafana no Sugar Daddy?

I-Blesser ulwimi olusha olukhulunywa abantu oluchaza ukuthi kunomuntu okubusisayo empilweni yakho. Le ligama lisetshenziswa kakhulu yintsha emigwaqweni nasezinkundleni zokuxhumana. Ngokocwaningo esilutholile kuvele ukuthi ama-blesser yinoma yimuphi umuntu wesilisa onemali eningi ofuna ukubusisa owesifazane ngezipho ezibizayo, bayokhithiza ngisho okwaphesheya kwezilwandle.

Kune-blesser okuba yilona elibusisa owesifazane, bese kuba ne-blessee-okuyilona elibusiswayo ngowesilisa onemali ngezinto ezisezingeni eliphezulu. Kuthiwa sekunabesifazane abakwenzayo lokhu kubantu besilisa. Abantu abaningi bathi lama-blesser anikwe igama elisha ngoba kudala kwakudume le litemu elithi “Sugar Daddy”.

Okuhlukayo ngo-Sugar Daddy wukuthi bayawashela amantombazane, bawahehe ngemali nobukhazikhazi.
Sekwaze kwakhiwa nekhasi ezinkundleni zokuxhumana elibizwa nge-Blesser Finder Mzansi elilandelwa futhi nelithandwa ngabantu ababalelwa ku- 32,988 ku-Facebook. Kule likhasi kugcwele intsha yesifazane efuna isilisa esinemali, ishiya izinombolo zayo ngoba ifuna abazobenzela yonke into abayifunayo.

Bagcina sebezibandakanya nabo ngokocansi, umuntu owasungula le likhasi, akaziwa.
Ngokocwaningo kuthiwa iningi elinama-blesser ngabafundi basemanyuvesi, imbangela yalokhu wukuthanda izinto ezinhle, ezibizayokanti nemisebenzi ayikho. UMnuz Kwazi Thusi uthi ucabanga ukuthi indaba yama-blesser iyafana neyo-sugar daddy, okondla akondle kugcine sekuhlangene nothando.

Muva nje uhulumeni bekuthiwa umemezele ukuthi uzokhipha imali elinganiselwa kuR440 million yomkhankaso wokuqeda ama-blesser.

  AUTHOR
Thobile Zwane

Latest News

COMMENTS

Top