ElaseMlazi lizongenela iSing Off SA

Abaculi bomculo we-Acappela i-Intokozo Males Singers baseMlazi kwa G abaculela eZwelibanzi.

Okhulumela futhi oyimenenja yale liqembu uMxolisi Ntanzi uthi le liqembu lasungulwa esikoleni eZwelibanzi High School esisesigcemeni sakwa-J. “Ukusungula leliqembu kwakuyingxenye yokusiza abafundi besilisa ukuthi bayakwazi ukucula noma bazibandakanye emculweni.”

Leliqembu elinamalunga angu-7 lithi umculo wabo liwubhalelwa futhi baqeqeshwe nguBongani Mlambo owaba ku-Top 10 kwiSing Off SA . Uthi baphinde babenezinhlelo lakhona behamba izindawo ezahlukene elokishini begqugquzela abafundi ngokungazibandakanyi ezintweni ezibhedayo. Uqhube ngokuthi babagqugquzela ngokungagxili emculweni kuphela kodwa bafundele izinto abafuna ukuba yizona. Futhi bangagcini ukucula emakwayeni asezikoleni kodwa baqhubeke noma sebengaphandle, basozoba siza.

Uthi le liqembu limenywa kakhulu abelungu ngoba babona umculo wabo uhlukile futhi bayazibhalela amaculo abo.
“Inhloso ukukhuphula abafundi kumculo ikakhulukazi abantu besilisa ukuthi bakhule kulomkhakha womculo, ” kuqhuba uNtanzi.Le liqembu lidinga ukwesekwa wumphakathi kulo mculo wabo namanye amaqembu e- Acapella aseMlazi. Baphethe ngokuthi babonga uthishomkhulu waseZwelibanzi uSibusiso Maseko ngokubeseka njengeqembu futhi abanike nendawo.

“Sithanda ukudlulisa namazwi okubonga kuthishomkhulu wesikole ngokuthi asivumele ukuthi siculele esikoleni sakhe futhi nokusiseka ngazozonke izikhathi, usasimema ngisho kunento sizocula, ” kusho uNtanzi.

Batholakala ku: Mlu Lequa – 063 033 9731
[email protected]
facebook: Intokozomalesingers

  AUTHOR
Thobile Zwane

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Ucabanga ukuya enkantolo ogxoshiwe kungcwatshwa indoda abehlala nayo