“Angizelanga ukuzophipha izingane kodwa ngizofundisa”

Umzali ohlukumezekile, uthi lesi senzo salo thisha kaGrade 1 sokwenqabela ingane ukuyozikhulula, sekuyifake itwetwe lokuya esikoleni. Uthi ingane yakhe yacela ngoLwesibili odlule ukuya endlini encane, uthisha wayinqabela, yazingcolisa ngoba ekuseni wayedle ama- Corn Flakes anobisi.
Lo mama uthi : “Uthisha wayikhiphela ngaphandle ingane yami isizishiyele wathi izingane aziyithele ngamanzi futhi ziyihleke‘’.

Uthi lothisha akatshengisanga ukuzisola ngoba wacelwa nguthishomkhulu ukuthi akaxolise, yena wathi ngeke aze axolise, kunalokho wayemubiza ngezinhlamba ezinkulu.
Umzali wengane uNks Zama Shezi (33) uthi wathi emtshela lothisha ukuthi lo ludaba uzolusukumela waphendula ngobuhlaza. Uthi wathi ukuze akhulume ngento ayaziyo, akathathe umazisi wakhe abone amagama akhe.
Lo mzali uqhube wathi lento iyihlambalazile ingane kwezinye futhi ibuye ihlushwe isifuba.
“Ingane yami yasizwa uthishomkhulu uNkk Nala owamgeza wabuya ekhaya esehlanzekile.”

Uthi ngeSonto bekunomhlangano wabazali kulesikole wafika lothisha ohlukumeze ingane yakhe ephelezelwa ngamaphoyisa. Kubikwa ukuthi akafikanga esikoleni ngoMsombuluko nangoLwesibili.
Lomzali uthi ingane yakhe isiyaya esikoleni kodwa wacela ukuthi ikhishwe ekilasini ebifunda kulo phambilini.
NgoLwesibili uthishomkhulu ubebize lomzali ukuthi bazoxoxisana nomhloli wesikole kanye nothishomkhulu wangakwazi ukuya ngenxa yokuthi udingakala emsebenzini.

Uphethe ngokuthi uNksz Shezi akufunanyo yena ukuthi lothisha aze kuyena azoxolisa ngoba naye ungumuntu wesifazane. Uthishomkhulu akatholakalanga ocingweni lwakhe.

  AUTHOR
Thobile Zwane

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Silala ngezinye sivuke ngezinye uMongameli eshintsha ongqongqoshe