Kuhlangene izifunda zezikole

Iqembu le-netball laKwaZulu-Natal ngoMsombuluko e-Ugu sports and leisure

ATHELEKE ngobuningi bawo amantombazane e-netball ezifunda ezahlukene zaseMzansi Afrika e-Ugu Sports and Leisure ngoMsombuluko odlule ntambama. 

Bekunomcimbi omkhulu wokwamukela amantombazana azodlala i-netball nalapho isifunda ngasinye besisukuma sizethule ngendlela yaso. Kulezizifunda kukhona i-KwaZulu Natal, Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape, Mpumalanga, North West, Gauteng, Free State, Limpompo kanye nezwe lase-Namibia. 

Labadlali bahamba nabazali, othisha kanye nabaqeqeshi babo. Lomcimbi uzothatha isonto lonke kudlalwa kanti uhlelwe ngu-South African Schools Netball bebambisene kanye ne-South Coast Tourism. Umongameli we-SASN u-Di Wooley uthe ambalwa amantombazane avelelwa ithuba elifana naleli empilweni ngakho ke kumele balisebenzise ngendlela efanele basebenzise namandla abo wonke. 

Bekukhona imeya yase-Hibiscus Coast u-Cynthia Mqwebu ezokwamukela amantombazane. Enkulumeni yakhe uthe ubonga abahleli ukuthi baphinde bakhethe lendawo futhi ukuthi bazokwenza lomcimbi njengoba nangonyaka odlule wawenzelwe oGwini. 

Bekukhona nemenenja yamasipala woGu u-DD Naidoo kanye noSomlomo woGu uSthembiso Cele.

  AUTHOR
Fundiswa Mzobe

Latest News

COMMENTS

Top