Kunconywe umsebenzi we-Dambuza Youth Centre

Kwesobunxele nguNksz Sphumelele Dlamini, uMnu Mxolisi Duma kanye noNksz Thuli Dlamini abangamanye amalunga eqembu iThe Stars. Isithombe uNtombizethu Ngcobo

KUNCONYWE umsebenzi omuhle owenziwa yiDambuza Youth Centre njengoba seyishintshe izimpilo zabantu abasha abaningi baseMgungundlovu. Lezincomo zidluliswe ngamalunga eqembu labantu abasha elibizwa nge- The Stars nalo ezimpilo zalo ezishintshwe ukufika kulendawo njengamanje sebenebhizinisi elibhalisiwe lokupheka.

Omunye wamalunga aleliqembu uNksz Thuli Dlamini owenza i- Intenship kulendawo uthe ngesikhathi befika lapha batshelwa ukuthi kufanele baye ekhempini .  “Safundiswa ngokubaluleka kokonga imali kanye nangezindlela abantu abasha abangazisebenzisa ukuze benze imali ngoba kunenkinga enkulu yokungabi khona  kwemisebenzi  kanti futhi ziningi izinto thina bantu abasha esizibandakanya nazo ezingekho zinhle. Ngesikhathi sesibuya ekhempini sacela umphathi wakulendawo ukuthi asinike ithuba lokutshala izimbali yena mase esipha imadlana esizokwazi ukuyifaka kwi- akhawunti yethu, “ kuchaza yena.

Funda olunye udaba : Uhlonishwe ngeziqu zobudokotela usomabhizini waseMgungundlovu

Uqhube wathi baphinde baqeqeshwa kwezokuqalwa kwamabhizinisi bafundiswa ngokubaluleka kokwenza ucwaningo ubheke ukuthi yini ongayidayisa abantu abayidingayo. “Sabona kufanele sivule ibhizinisi lokupheka saqala ngokuphekela amaqembu amancane,  izinhlangano  kanye noMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi kusukela lapho saqashwa kakhulu. Kusukela lapho sikhule kakhulu sacela kumphathi ukuba asinike imvume yokusebenzisa ikhishi lakhe wavuma,” kubeka yena. Amalunga aleliqembu aphethe ngokuthi selokhu bafika lapha ngonyaka ka- 2015 izimpilo zabo zishintshe kakhulu ngoba okokuqala bayasebenza futhi bayahola.

 

 

 

 

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

maritzburgsunpubliceye Autodealer.co.za
Top
Next Story x
Kuyanda ukuhlukunyezwa kwabafundi ezikoleni