Ibeyimpumelelo i-Career Day ye-YMF Emlazi

Isikhulu esiphezulu seYMF KwaZulu-Natali uMnuz Jabulani Xaba nabafundi abavela ezikoleni ezahlukahlukene abebekwi kwi-Carrer And Mentorship Day ebiseVelabahleke High ngoMgqibelo. Isithombe:Zama Mathonsi

YIZE amakhaza abeshubisa umnkantsha, basine badedelana ongoti abayi-100 bemikhakha eyahlukene yezemisebenzi (professionals) abebechazela abafundi baseMlazi ngemisebenzi abayenzayo emcimbini obuseVelabahleke High School ngoMgqibelo.
Lo mcimbi waminyaka yonke ubuhlelwe yi-Youth Managers Foundation obizwa ngeCareers And Mentorship Day  (YMF) ngenhloso yokukhuthaza abafundi bebanga lesi-8 kuya kwele-12 ngezifundo okufanele bazifunde ezihambelana nemisebenzi abayithandayo.
Izikole ebezihambele lo mcimbi yiZwelibanzi, iSithokozile, iTemple Valley, i Verulam, iCopesville yaseMgungundlovu neNhlakanipho yaKwaMashu.
Abafundi abawuvali umlomo ngabakuzuze kulo mcimbi. omunye wabo uNksz Phakamile Mseleku (19) owenza ibanga le-12 khona eVelabahleke High School.
“Ukuba kulomcimbi kungenze ngagqugquzeleka ukukhetha umkhakha engizowufundela ngonyaka ozayo okuyiTown Planning, ukubona umuntu osekuwo esitshela ngawo namathuba emisebenzi kungisize kakhulu,”kuqhuba uNksz Mseleku.
Uphethe ngokuthembisa ukuthi naye uma esegogodile uzoba yingxenye yabazokhuzatha izingane ngemikhakha abakuyona ngaleso sikhathi.
UNksz Thotwane Makatshu (15) ofunda ibanga le-10 eSithokozile KwaDabeka uthi noma engahlangananga nomuntu owenza umkhakha afisa ukungena kuwona kodwa ufunde lukhulu.
“Mina ngifuna ukuba ngummeli futhi bengingakaze ngicabange enye into kodwa namhlanje ngichazwe ngeminye imikhakha ngolwazi esilutholile. Sibuze nakudokotela obekhona, angizisoli nakancane ngokudela amakhaza ngibe yingxenye ye(YMF),”kusho uNksz Makatshu.
Isikhulu esiphezulu seYMF KwaZulu-Natali uMnuz Jabulani Xaba ukubeke kwacaca ukuthi i Carrer And Mentorship Day yabo ihlukile kunamanye.
“Thina asigcini ngokunika abafundi ipheshana elinemininingwane yemikhakha eyahlukene bese kuphela kanjalo kodwa silanda onjiniyela, odokotela, ososayenzi njalonjalo ukuthi bakhulume nomfundi ngamunye, akwazi ukubuza nemibuzo, sifuna umfundi aphume enentshisekelo.”
“Yize bephume ngobuningi babo ongoti bemikhakha eyahlukene kodwa sisafuna abanye ikakhulukazi kulena engajwayelekile, nakuyona-ke i-medicine siyashoda,” kuchaza uMnuz Xaba.

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

maritzburgsunpubliceye Autodealer.co.za
Top
Next Story x
IMUT ihloniphe uSolwazi Gray ngegalelo kwesengculaza