Ibeyimpumelelo i-Career Day ye-YMF Emlazi

Isikhulu esiphezulu seYMF KwaZulu-Natali uMnuz Jabulani Xaba nabafundi abavela ezikoleni ezahlukahlukene abebekwi kwi-Carrer And Mentorship Day ebiseVelabahleke High ngoMgqibelo. Isithombe:Zama Mathonsi

YIZE amakhaza abeshubisa umnkantsha, basine badedelana ongoti abayi-100 bemikhakha eyahlukene yezemisebenzi (professionals) abebechazela abafundi baseMlazi ngemisebenzi abayenzayo emcimbini obuseVelabahleke High School ngoMgqibelo.
Lo mcimbi waminyaka yonke ubuhlelwe yi-Youth Managers Foundation obizwa ngeCareers And Mentorship Day  (YMF) ngenhloso yokukhuthaza abafundi bebanga lesi-8 kuya kwele-12 ngezifundo okufanele bazifunde ezihambelana nemisebenzi abayithandayo.
Izikole ebezihambele lo mcimbi yiZwelibanzi, iSithokozile, iTemple Valley, i Verulam, iCopesville yaseMgungundlovu neNhlakanipho yaKwaMashu.
Abafundi abawuvali umlomo ngabakuzuze kulo mcimbi. omunye wabo uNksz Phakamile Mseleku (19) owenza ibanga le-12 khona eVelabahleke High School.
“Ukuba kulomcimbi kungenze ngagqugquzeleka ukukhetha umkhakha engizowufundela ngonyaka ozayo okuyiTown Planning, ukubona umuntu osekuwo esitshela ngawo namathuba emisebenzi kungisize kakhulu,”kuqhuba uNksz Mseleku.
Uphethe ngokuthembisa ukuthi naye uma esegogodile uzoba yingxenye yabazokhuzatha izingane ngemikhakha abakuyona ngaleso sikhathi.
UNksz Thotwane Makatshu (15) ofunda ibanga le-10 eSithokozile KwaDabeka uthi noma engahlangananga nomuntu owenza umkhakha afisa ukungena kuwona kodwa ufunde lukhulu.
“Mina ngifuna ukuba ngummeli futhi bengingakaze ngicabange enye into kodwa namhlanje ngichazwe ngeminye imikhakha ngolwazi esilutholile. Sibuze nakudokotela obekhona, angizisoli nakancane ngokudela amakhaza ngibe yingxenye ye(YMF),”kusho uNksz Makatshu.
Isikhulu esiphezulu seYMF KwaZulu-Natali uMnuz Jabulani Xaba ukubeke kwacaca ukuthi i Carrer And Mentorship Day yabo ihlukile kunamanye.
“Thina asigcini ngokunika abafundi ipheshana elinemininingwane yemikhakha eyahlukene bese kuphela kanjalo kodwa silanda onjiniyela, odokotela, ososayenzi njalonjalo ukuthi bakhulume nomfundi ngamunye, akwazi ukubuza nemibuzo, sifuna umfundi aphume enentshisekelo.”
“Yize bephume ngobuningi babo ongoti bemikhakha eyahlukene kodwa sisafuna abanye ikakhulukazi kulena engajwayelekile, nakuyona-ke i-medicine siyashoda,” kuchaza uMnuz Xaba.

  AUTHOR
Zama Mathonsi

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
UZuma ushiye isigubhukane