Abathungayo bavulela intsha amathuba emisebenzi

UMnuz Zamani Sikhakhane ngesikathi ethunga kwi-Container yabo. Isithombe:Thobile Zwane

ABAFANA bakwa-F Mlazi  abathungayo abazibiza nge-3 Bangles bafisa ukuvulela intsha yakulendawo amathuba emisebenzi kulo mkhakha ukuze iziphilise.

UMnuz Zolani Duma, uMnuz  Zamani Sikhakhane noMnuz Sizwe Mbili banebhizinisi lokuthunga  kanti basebenzela  kwi-Container ekhona kulendawo.

Okhulumela le liqembu uMnuz Sikhakhane uthi baqale  ngonyaka odlule besathungela ekhaya befundiswa uMnuz Duma, bethunga izikibha, amabhayi, izingubo zokuvunula nokunye.

“Into esifuna ukuyifeza nabafowethu wukuvula amanye amathuba emisebenzi entsheni ngokuthi ingene kwezokuthunga nayo izivulele kwezinye izindawo,”kusho uMnuz Sikhakhane.

Laba bafana abagcini ngokuthunga kodwa benza okunye okwehlukile njengokuwasha (car wash), badayisa ukudla okusheshayo, bahlobise imcimbi bavale ngokudansa. Kulo mdanso babizwa nge- Ibutho Perfoming Art.

UMnuz Sikhakhane ufisa baxhaswe ngophahla lokusebenzela (shelter) abazowashela kulo izimoto bakhosele kulo uma kunemvula, imishini yokuthunga ngoba umsebenzi uyanda baningi asebefuna ukuthungelwa.

“Abantu bayeza bezosiseka futhi bazimisele ukuthi siqhubekele phambili njenga bafana abasebancane abangazibandakanyi ezintweni ezibhedayo,” kusho uMnuz Sikhakhane.

Uthi bayakujabulela ukuhlala bematasa  futhi bafisa uphele umqondo wokubona ozakwabo behlangene benza izinto ezingacacile, bayakujabulela ukusiza abasebancane ekungeneni kwezokuthunga.

UMnuz Simon Nzama oseke wathunglewa yilaba bafana, umsebenzi wabo uwuncome kanje:

“Muhle kabi umsebenzi walaba bafana, ngathungisa ibhulukwe namasheti kubona. Into eyangijabulisa kakhulu wukuthi  benza into ehlukile emphakathini, abekho abaseduzane abenza lento abayenzayo.”

Ngemininingwane ye-3 Bangles nemisebenzi yayo ungashayela kule lihhovisi ku-031 – 7164534/444.

 

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

maritzburgsunpubliceyelooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top
Next Story
Bavale umgwaqo bekhala ngogesi eSobantu