Ufisa ukuba nohlelo lokupheka kumabonakude owaseClermont

UNKK Winnie Madikizela-Mandela noMnuz Bonga Percival Mahlaba ongumpheki oseseqophelweni eliphezulu.Isithombe: Sithunyelwa

OSEBUYA phesheya kwezilwandle ngekhono lokupheka usefisa ukubhala ibhuku elifundisa ngokupheka aphinde abe nohlelo lwakho kumabonakude oluzodlala imihla namalanga.
UMnuz Bonga Percival Mahlaba(32) waKwaDabeka eClermont, isandla sakhe sokupheka siconywa ngosaziwayo bemikhakha eyahlukene aseke badla ukudlala okuphekwe nguye.
Kulabo saziwayo kubalwa uNks Oprah Winfrey, uJudge Judy, uNks Thuli Madonsela, uNkk Winnie Madikizela-Mandela;Inkosi yaseSwazini uThumbu umyeni kaZenanzi Mandela ebigubha usuku lokuzalwa eGoli nabanye.
UMnuz Mahlaba utshele le liphephandaba ukuthi ukupheka ayithanda esemncane eneminyaka eyi-9. Ubonge isikhungo Ubuntu Institute ngokudlala indima enkulu empilweni yakhe ngokumnika umfundaze wokuyofundela ukupheka eRitz Carlton eFlorida e-United states of America.
Uthi uqeqeshwe nguChef Derin Moore odume umhlaba wonke kwezokupheka kanti okumjabulise kakhulu wukufezeka kwephupho lakhe lokuhlangana noNkk Winnie Madikizela-Mandela.
“Kwakuyisifiso sami ukuhlangana noWinnie manje selifezekile iphupho lami, ungibize ngisho ngisekhishini ngoba efuna ukuncoma ukudla kwami,” kuchaza uMnuz Mahlaba.
Uqhubeke ngokuthi imfihlo yakhe ngokufezeka kwephupho lakhe wukuzihlelela ukuthi ngesikhathi esithile ufuna isishaye esenzeni empilweni yakhe.
Ubesefakazela ngokuthi lesi sikhundla asiqhoqhobele sokuba yi-Executive Chef kwa-Cell C wayezibekele ukuba kusona eseneminyaka engama-32, kunalokho sasheshe samfica.
Weluleke bonke abafisa ukungena kulomkhakha ngokungadikibali uma sebegogodile ukufunda kodwa bengawutholi umsebenzi, kodwa baqhubeke nokuzama.
“Akusho ukuthi ulahle ithawula uma ungawutholi umsebenzi, ziningi izinto ongazenza njengokuqala ibhizinisi lakho njengokuphekela imingcwabo nemishado, Ngisho neziqumama lezi ziyabadinga abantu abazoziphekela emizini yazo,.” kuchaza uMnuz Mahlaba.

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

maritzburgsunpubliceyelooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top
Next Story
Ifuna ukwenza umehluko emphakathini  iDominatus